Žirafám hrozí vyhynutie, varuje ochranárska organizácia IUCN

0

Žirafám hrozí v dôsledku ich klesajúcej populácie vysoké riziko vyhynutia.

Za uplynulých 30 rokov sa ich počet totiž znížil o približne 40 percent, vyhlásila Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) so sídlom vo Švajčiarsku.

Tento najvyšší suchozemský cicavec bol zaradený na červený zoznam „zraniteľných“ druhov IUCN, oznámila únia na konferencii o biodiverzite v mexickom Cancúne. Žirafy sú ohrozené ilegálnym lovom, občianskymi nepokojmi, mínami a rozširovaním poľnohospodárskeho územia, tvrdí IUCN.

V Afrike, ktorá je jediným svetadielom, kde majú žirafy svoj prirodzený domov, ich žije už len 98.000 kusov. „Vlády majú obrovskú zodpovednosť za ochranu biodiverzity našej planéty, a to nie iba vo vlastnom záujme, ale v globálnom záujme zachovania potravinovej bezpečnosti a udržateľného rozvoja,“ vyhlásila šéfka IUCN Inger Andersenová.

Na červený zoznam únie sa dostalo tiež množstvo vtáčích druhov, pričom štatút papagája sivého bol zmenený zo „zraniteľného“ na „ohrozený“, čo znamená, že čelí veľmi vysokej hrozbe vyhynutia. Sivý papagáj je ceneným domácim miláčikom, pretože dokáže napodobniť ľudskú reč.

Počet vtáčích druhov klesá najmä kvôli nadmernému odchytu a zmenšovaniu ich prirodzeného prostredia v centrálnej časti Afriky. Na zoznam zaradila IUCN aj širokú paletu úžitkových rastlín ako jačmeň, ovos, slnečnica či mango, ktoré sú dôležité pre šľachtenie silnejších a výživnejších plodín.

TASR