VIDEO: Vivárium v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu pomohlo levickému útulku

0

Svetový deň Downovho syndrómu si 21. marca pripomenuli aj v levickom viváriu Levex. Dvaja ľudia postihnutí touto chorobou predávali krmivo a vivárium výťažkom z predaja podporí levický útulok zvierat – občianske združenie Šťastný domov.

Akcia bola naplánovaná ako jednoduchý predaj. „Keď sme začali akciu pripravovať, napadlo nás, že by sme do toho mohli vložiť aj nejakú inú myšlienku. Tou myšlienkou bolo, aby ľudia, ktorí sú sami odkázaní na pomoc iných, pomáhali zvieratám v útulku. Preto výťažok vo výške desať percent z dnešnej tržby vo forme krmiva pre zvieratá poputuje do levického útulku zvierat – občianskeho združenia Šťastný domov. Okrem toho dnes každému poskytneme 21,3-percentnú zľavu na nákup krmiva pre zvieratá z útulku,“ povedal počas akcie organizátor podujatia Valerian Búrik z Levexu s tým, že chlapcov, ktorí predávajú, pozná dlhodobo, chodia do vivária dlhé roky a vie, že sú šikovní a zapájajú sa do práce.

„Sme veľmi radi, že sa aj deti s Downovým syndrómom, ktoré samy potrebujú pomoc, rozhodli pomáhať psíkom, ktoré to potrebujú ešte viac. Tieto deti a psíky majú jednu spoločnú vec. Sú veľmi milí, dobrí, láskaví a empatickí,“ uviedla Jana Pereszlenyiová z útulku zvierat – OZ Šťastný domov.

„My už aktivity na podporu detí s Downovým syndrómom robíme niekoľko rokov. Keďže chalani jazdia na koňoch a aktivizujú sa na ranči, sme sa tento rok dohodli práve s viváriom Levex, aby strávili deň v prostredí, ktoré im je veľmi blízke a zároveň urobili niečo užitočné nielen pre seba, ale aj pre levický útulok,“ dodal spoluorganizátor akcie František Graňo.

Foto: Útulok Šťastný domov Levice