V roku 2017 prijala Sloboda zvierat 6368 zvierat v núdzi,vyše 4200 sa adoptovalo

0
Zdroj: TASR/AP

Bratislavský útulok Polianky prijal za minulý rok 2108 psov a mačiek, 19 regionálnych útulkov Slobody zvierat spolu ďalších 4260 zvierat.

Ide o zvieratá odchytené z ulíc a tiež odobraté majiteľom z dôvodu zlej starostlivosti a týrania. Z celkového počtu bolo 1203 zvierat vrátených pôvodným majiteľom a viac ako 4200 si našlo nový domov prostredníctvom adopcií.

Predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová uviedla, že stúpa počet zvierat, ktoré sa z útulkov vracajú domov k majiteľom, pretože čoraz viac psov a mačiek je začipovaných. „V súčasnosti takmer 20 percent prijatých zvierat,“ priblížila. V rámci Bratislavy prijala v minulom roku Sloboda zvierat 2108 zvierat, z toho 531 mačiek. Pôvodnému majiteľovi sa vrátilo 693 zvierat, nový domov si našlo 1396 zvierat. V rámci manažmentu populácie pouličných zvierat sa realizovala v spolupráci s bratislavským magistrátom kastrácia 196 ferálnych mačiek v intraviláne hlavného mesta.

Cez Linku proti krutosti (LPK) riešila Sloboda zvierat podnety verejnosti o zlom zaobchádzaní so zvieratami. Prostredníctvom siete inšpektorov prešetruje hlásenia o nevyhovujúcich podmienkach chovu, týraní či inom porušovaní legislatívy. „V roku 2017 sme dostali 940 podnetov, zväčša opodstatnené. Najčastejšie riešime zvieratá držané permanentne na krátkej reťazi, bez adekvátneho pohybu, výživy a prístrešku,“ podotkol hlavný inšpektor LPK Jozef Chmel.

Vyhláška podľa jeho slov hovorí, že zviera musí mať umožnený denný voľný pohyb, a nesmie byť celodenne na reťazi ani vo voliére. Predpisuje tiež suchý prístrešok s podlahou, ktorý z troch strán chráni pred nepriazňou počasia, prístup k vode a krmivu, očkovania a veterinárne ošetrenie. „Ak občania vedia o zvierati v núdzi, môžu nás kontaktovať na linkaprotikrutosti@gmail.com alebo žiadať o kontrolu a nápravu príslušnú regionálnu veterinárnu správu,“ spresnil Chmel.

Útulky Slobody zvierat zabezpečujú okrem odchytovej služby zabehnutých zvierat v obciach aj karantenizáciu a umiestnenie zvieraťa v útulku, veterinárnu starostlivosť, kastrácie, čipovanie, adopcie.

V prípade, ak nájdu ľudia stratené alebo opustené zviera, kontaktovať môžu najbližší útulok, mestskú či obecnú políciu alebo miestny úrad. Obec a polícia musia zabezpečiť odchyt zvieraťa a jeho umiestnenie do karantény či útulku.