Špeciálne prvky na elektrických vedeniach majú zachrániť stovky vtákov

0

Na viacerých elektrických vedeniach pribúdajú špeciálne prvky.

Cieľom je zvýšiť viditeľnosť drôtov pre vtáctvo a ochrániť ho tak pred nárazmi. Opatrenia majú zachrániť viac ako 600 vtákov ročne vrátane vzácnych druhov v spoločenskej hodnote 1,5 milióna eur.

LIFE Energia je najväčší projekt, ktorý sa v oblasti sledovania a riešenia vplyvu nadzemných elektrických vedení na vtáctvo na Slovensku realizoval.

„Naši odborníci prešli v teréne počas mapovania vedení viac ako 30.000 kilometrov. Cieľom mapovania bolo určiť, ktoré úseky elektrických vedení sú pre vtáky naozaj rizikové. Na nich sa v rámci projektu inštalujú takzvané odkloňovače letu vtákov – celkovo na dĺžke 77 kilometrov v 13 chránených vtáčích územiach na západnom a východnom Slovensku. Po prvý raz sa uplatňuje systematický prístup. Okamžite po osadení prvkov posielame do terénu ľudí, aby sme overili ich účinnosť,“ hovorí manažérka projektu Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Partnermi projektu LIFE Energia sú Východoslovenská distribučná, Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská energetika – distribúcia a Slovenská elektrizačná prenosová sústava. V najbližších dvoch rokoch investujú tri energetické spoločnosti na inštaláciu 8000 prvkov asi pol milióna eur.
TASR