Sloboda zvierat otvorila farmu so zachránenými hospodárskymi zvieratami

0

Bratislava 15. októbra (Útulkovo.sk) – Od nedele, 13. októbra je v areáli útulku Slobody zvierat na bratislavských Poliankach otvorená minifarma hospodárskych zvierat. Ide o zvieratá zachránené z nevhodných chovných podmienok, ktoré potrebovali náhradný domov.

„Krava bola celoročne zatvorená bez možnosti paše, jedna z kôz bola tuláčkou odchytenou v lese, ďalšiu majiteľ nemal možnosť liečiť zo zažívacích problémov, ovečka bola sirota a odchovali sme ju na fľaške, sliepky ostali na opustenom dvore po úmrtí gazdu,“ priblížila Silvia Čaňová zo Slobody zvierat. Ako dodala, každé zo zvierat má svoj príbeh, ale všetky spája to, že dostali druhú šancu v útulku na Poliankach.


Minifarmu otvorila Sloboda zvierat za veľkej účasti verejnosti. Počas nedeľného popoludnie ju navštívilo viac ako 500 návštevníkov, najmä rodín s deťmi, pre ktoré bol pripravený zábavno-náučný areál. Okrem zaujímavostí o špecifikách a potrebách jednotlivých druhov hospodárskych zvierat si mohli návštevníci prečítať mená a príbehy zachránených zvieratiek, určovať ktoré vajcia a pierka patria ktorému druhu hydiny, skladať puzzle zvieracích rodiniek, určovať stopy hospodárskych zvierat, porovnávať na obrázkoch podmienky vo veľkochovoch s podmienkami na gazdovskom dvore, či si pozrieť náučný film o tom, čo všetko dokážu hospodárske zvieratá.

Najväčší úspech u detí malo priraďovanie bobkov a hovienok jednotlivým druhom zvierat – z ukážok vo vedierkach mali za úlohu rozoznať, ktoré patria koze, krave, oslíkovi, zajacom, hydine… Tiež sa veľmi tešili samostatnému kŕmeniu zvieratiek z pripravených košov s dobrotami. Z jabĺčok, mrkvy, kapusty, obilovín a čerstvej ďateliny mohli pripraviť pre zvieratká zdravé a chutné porcie a ponúkať im ich. „Hravou formou sa tak naučili aká potrava je pre zvieratá vhodná, a tiež v akých podmienkach majú zvieratá spokojný život,“ uviedla Čaňová.


Cieľom akcie bolo okrem zoznámenia sa z obyvateľmi útulku, ukázať verejnosti vhodné podmienky chovu zvierat s ohľadom na ich prirodzené potreby. Hlavnou zásadou pri chove by mali byť štyri princípy welfare, ktorými sú dobrá strava a prístup k čerstvej vode (podľa druhu zvieraťa), dobré ustajnenie (vonkajší výbeh s možnosťou prirodzeného pohybu a dostatočne prístrešok s podstielkou na odpočinok a pred nepriazňou počasia), dobré zdravie (s minimom veterinárnych zásahov) a adekvátne správanie (prirodzené správanie s ohľadom na etológiu druhov, t.j. socializácia zvierat a vytváranie vhodných skupín, ustajnenie matky s mláďaťom, možnosť pásť sa pre kravy, ovce, kozy, možnosť hrabať, váľať sa v prachu, stavať si hniezdo pre hydinu.

Tieto podmienky v súčasnosti musia spĺňať len chovy, ktoré majú certifikát ekologického poľnohospodárstva. Vo veľkochovoch sú predpísané štandardy oveľa nižšie, povinné nie sú voľný výbeh či zelené krmivo pre dobytok, podstielka alebo ponechanie teliat v prítomnosti matky či kolostrum pre ne. „Výsledkom je, že mnohé zvieratá sú celoročne držané v uzavretých chovných halách, okamžité usmrcovanie býčkov ako odpadu mliečneho priemyslu či holý betón miesto podstielky,“ vysvetlila.


Zlepšenie podmienok dojníc sa Sloboda zvierat pokúsi presadiť už 23. októbra, kedy predloží Európskej komisii spoločný európsky návrh Smernice o welfare dojníc, ktorá navrhuje povinné štandardy pre všetkých členov Európskej únie. Iniciatívu môžu svojimi podpismi podporiť aj občania Slovenska: http://slobodazvierat.sk/Chcem-podpisat-peticiu.329.0.html

Verejnosť, aj štátni inšpektori bývajú často svedkami nevhodných podmienok alebo týrania hospodárskych zvierat. Napriek právmomociam štátnych inšpektorov zrušiť chov a odobrať zviera zo zlých podmienok, nejestvujú na Slovensku štátne záchranné stanice pre hospodárske zvieratá, kde by mohli byť zvieratá po odobratí umiestnené. Útulok na bratislavských Poliankach plní túto funkciu len symbolicky, pretože počet prípadov týrania, podobne ako v prípade spoločenských zvierat (psov a mačiek) ďaleko presahuje možnosti útulku.

Útulkovo.sk
Foto Sloboda zvierat