Slintajúce psy? Vďaka nim objavil Pavlov podmienený reflex

0

RIAZAŇ/BRATISLAVA – Ruský lekár a fyziológ Ivan Petrovič Pavlov získal v roku 1904 Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu. Ľudia si tohto nobelistu spájajú hlavne so slintajúcimi psami, pretože ich sledovaním objavil Pavlov tzv. podmienený reflex.

V piatok 26. septembra si pripomenieme 165. výročie jeho narodenia.

Ruská fyziologická škola na prelome 19. a 20. storočia, ktorej predstaviteľom boli Ivan Michajlovič Sečenov (zakladateľ experimentálneho fyziologického výskumu centrálnej nervovej sústavy, najmä mozgu) a jeho pokračovateľ Ivan Petrovič Pavlov, objavila metódy na objektívne vedecké skúmanie mozgu a produktu jeho činnosti – psychických prejavov.

Táto oblasť poznania mala bezprostredný význam aj pre vznikajúcu etológiu (vedu o správaní zvierat). Pavlov sa zaoberal najmä štúdiom tráviacich procesov. Popísal fenomén psychickej sekrécie slín u psov a položil základy mechanisticky orientovanej psychológie.

Ivan Petrovič Pavlov
Ivan Petrovič Pavlov

Ivan Petrovič Pavlov sa narodil 26. septembra 1849 v ruskej Riazani. Ovplyvnený Sečenovom opustil dráhu kňaza, na ktorú sa pripravoval, a celý svoj život zasvätil vede. V roku 1879 získal lekársky titul a o dva roky neskôr, po obhajobe dizertačnej práce, titul docenta. V roku 1887 Pavlova povýšili na dvorného radcu a v roku 1890 ho menovali za profesora farmakológie na Vojenskej lekárskej akadémii v ruskom Petrohrade. Potom bol takmer 45 rokov riaditeľom Inštitútu experimentálnej medicíny, kde zriadil fyziologické oddelenie.

Svojimi prácami začal Pavlov novú éru vo svetovej fyziológii. Skúmal, ako nervová sústava reguluje činnosť srdca a krvného obehu, ako reguluje činnosť žliaz a zažívacieho ústrojenstva a venoval sa podmieneným reflexom, vyššej nervovej činnosti. Svetoznámym sa stal práve vďaka výskumu činnosti žliaz tráviacich orgánov.

pes

Zameriaval sa hlavne na výskum podmienených reflexov (väčšinou na psoch). Okrem toho si všímal aj individuálne prejavy živočíchov. Dokázal u psov vytvoriť prepojenie medzi podmieneným podnetom (zvonček) a nepodmieneným podnetom (potrava). Výsledkom bol vznik podmieneného reflexu (salivácia pri zvonení).

V roku 1901 sa Pavlov stal členom korešpondentom Ruskej akadémie vied, v roku 1904 mu udelili Nobelovu cenu za medicínu, v roku 1907 sa stal akademikom Ruskej akadémie vied, v roku 1912 mu udelili čestný doktorát Cambridgeskej univerzity vo Veľkej Británii.

Vedec Ivan Petrovič Pavlov zomrel 27. februára 1936 v sovietskom Leningrade (v súčasnosti Petrohrad) vo veku 86 rokov.

TASR
Ilustračné foto: TASR