SaS volá po kontrole množenia psov, predaj bez registrácie má byť nelegálny

0

BRATISLAVA – Zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov a ustanoviť podmienky chovu za účelom ich množenia je cieľom návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Martina Poliačika a Lucie Nicholsonovej (obaja SaS). Právnou normou sa bude parlament zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá začína 25. novembra. Ak opoziční poslanci uspejú, predaj z neregistrovaného chovu bude nelegálny.

Liberáli pripomínajú, že v súčasnosti je chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či chovy spĺňajú štandardy.

„Na druhej strane existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami,“ upozorňujú Poliačik a Nicholsonová.

Absencia kontroly podľa nich vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách či skrytým chorobám a hlavne k nevhodným podmienkam chovu, vedúcim k týraniu. „Takýto množitelia nie sú registrovaní v chovateľských zväzoch a v súčasnosti nikto nekontroluje, či dodržiavajú požiadavky stanovené osobitným predpisom,“ tvrdia poslanci SaS.

Z tohto dôvodu navrhujú zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psov mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov, a že ich aj dodržiava. Akýkoľvek predaj bez registrácie bude nelegálny. Návrhom zákona sa teda zavádza povinnosť registrovať chov v prípade, že chovateľ má záujem o predaj šteniat. Registrácia sa nemá týkať tých chovateľov psov, ktorým sa psy rozmnožia náhodne, resp. šteňatá nie sú predmetom predaja.

Centrálny zoznam registrovaných chovov psov má viesť Štátna veterinárna a potravinová správa. Jej regionálne pobočky majú zároveň vykonávať kontrolu ochrany zvierat v registrovaných chovoch psov a rozhodnúť o ich zrušení v prípade, že zriaďovateľ neplní stanovené podmienky. SaS tiež navrhuje zaviesť skutkovú podstatu priestupku neohlásenia registrovaného chovu psov.

TASR
Ilustračné foto: TASR