Problém so psími výkalmi vo Svite majú vyriešiť ekologické toalety

0

Mesto Svit prichádza s riešením dlhodobého problému znečisťovania verejných priestranstiev psími exkrementami, a to formou ekologických toaliet.

„V minulosti sme sa snažili tento problém čiastočne vyriešiť umiestnením odpadkových košov na psie exkrementy popri rieke, avšak väčšinou to skončilo ich zničením vandalmi. Nové riešenie však prináša aj potrebu zodpovednejšieho prístupu tých majiteľov psov, ktorí svojej povinnosti odstrániť výkaly nevenovali doposiaľ dostatok pozornosti,“ uviedla Lenka Faixová z Mestského úradu vo Svite.

Radnica sa tentokrát namiesto každoročného vynakladania obrovského množstva financií na hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev rozhodla pristúpiť k inovatívnemu a ekologickejšiemu riešeniu problému. Spočíva vo vytvorení ekologických miest na venčenie psov, ktoré odbremení sídliská a ulice od nepríjemných výkalov. „Zároveň zabráni vysychaniu zelene a poškodzovaniu mestského mobiliáru, čo je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Zabráni tiež rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé deti. Psy budú mať tiež svoje pravidelné miesto na venčenie,“ zdôraznila Faixová.

Ekologická toaleta priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Tá pôsobí na psy upokojujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. Spolupráca majiteľa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby na toalete, obzvlášť pri ranných prechádzkach.

„Po vykonaní potreby majiteľ psa naberie tuhý exkrement priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochrannom koši toalety. Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú neutralizované,“ vysvetľuje Faixová.

Vzhľadom k tomu, že na tamojších sídliskách sa nachádzajú detské ihriská, mesto podľa nej nepovažuje za najvhodnejšie ekologické toalety umiestňovať priamo medzi bytové domy. Na základe toho a tiež vzhľadom na mieru frekventovanosti návštevy miest, kde psíčkari najčastejšie venčia svojich domácich miláčikov, boli vytipované lokality, ktoré budú vymedzené ako tzv. venčoviská. Práve tam budú umiestnené ekologické toalety pre psy. „V prvom prípade ide o trávnatý úsek pozdĺž hlavnej cesty I/18, kde by mali byť umiestnené tri ekologické toalety a druhou lokalitou je pozdĺžny úsek severného brehu rieky Poprad, kde budú ďalšie dve,“ konkretizovala Faixová s tým, že v meste bude päť toaliet umiestnených do konca mája. Projekt je financovaný z rozpočtu mesta.