Prievidza vydala leták, ako sa chrániť pred diviakmi

0

Mesto Prievidza vydalo leták, ako sa chrániť pred diviakmi.

V týchto dňoch ho vo svojich poštových schránkach môžu nájsť obyvatelia Necpál a Kopaníc, teda oblastí, kde sa diviačia zver pohybuje. Materiál pripravila radnica v rámci preventívnych opatrení proti premnoženej zveri v mestských obývaných častiach, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

„Nikomu z nás nie je príjemný výskyt diviakov v obývaných zónach mesta Prievidza. Diviakom musíme odobrať dôvody, pre ktoré prichádzajú až k obydliam ľudí,“ uviedla Katarína Vráblová, poslankyňa za sídlisko Kopanice.

Práve v mestských častiach Kopanice a Necpaly bol podľa nej najviac zaznamenaný pohyb diviačej zveri. „Preto som iniciovala v spolupráci s mestom vydanie informačného letáka, ktorý by pomohol obyvateľom, ako tieto situácie eliminovať, respektíve ako sa zachovať pri strete s diviakom,“ vysvetlila.

Leták obsahuje informácie o neprikrmovaní zvierat, odkladaní odpadu, dodržiavaní bezpečnosti na cintorínoch a ďalšie odporúčania, na ktoré by mali obyvatelia myslieť, aby sa vyhli kontaktu s divou zverou. Materiál obsahuje aj rady pre ľudí, ak sa dostanú do kontaktu s diviakom a dôležité čísla, na ktoré sa môžu obrátiť. „Často nám obyvatelia podávali informácie, že boli svedkami, ako niektorí ľudia zver dokonca prikrmovali zeleninovými zvyškami alebo vytvárali umelé kŕmidlá. Aj zástupcovia poľovného združenia upozorňovali, že prikrmovanie diviačej zveri je veľmi nebezpečné, pretože si zver na to veľmi rýchlo zvykne a stráca svoju prirodzenú plachosť,“ doplnila Vráblová.

Mesto Prievidza okrem vydania informačného letáka pokračuje aj v ďalších v opatreniach na vytláčanie divej zveri zo sídliskových častí. „V spolupráci s poľovníckym združením sú organizované akcie na odplašenie diviakov zo zalesnených častí v blízkosti sídlisk. Na základe zmluvnej spolupráce medzi mestom a poľovným združením bude prebiehať aj odchyt pomocou odchytového zariadenia. Dôležitou súčasťou je aj úprava porastov v blízkosti sídlisk, ktoré sú prirodzeným úkrytom diviačej zveri. V uplynulých dňoch boli za týmto účelom vyčistené aj pozemky bývalého Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice,“ pripomenul Ďureje.