Predaj psov bez registrácie by mal byť nelegálny, navrhuje SaS

0

Predaj psov bez registrácie by mal byť nelegálny. V novele zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, to navrhujú poslanci za SaS Martin Poliačik a Lucia Nicholsonová.

„Zavádza sa povinnosť registrovať chov v prípade, že chovateľ má záujem o predaj šteniat. Registrácia sa netýka tých chovateľov psov, ktorým sa psy rozmnožia náhodne a/alebo šteňatá nie sú predmetom predaja,“ navrhujú predkladatelia.

Každý, kto bude chcieť predávať psov mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, by podľa návrhu mal mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov a že ich aj dodržiava.

Štátna veterinárna a potravinová správy by podľa návrhu mala povinne viesť centrálny zoznam registrovaných chovov psov. Regionálne veterinárne a potravinové správy by zas mohli vykonávať kontrolu ochrany zvierat v registrovaných chovoch psov a rozhodnúť o zrušení takéhoto chovu v prípade, že zriaďovateľ neplní stanovené podmienky.

Neohlásenie registrovaného chovu psov by mal byť priestupok. Rovnako aj to, keď bude osoba chovať psov za účelom rozmnožovania a predaja mimo registrovaného chovu psov.

Martin Poliačik sa témou zvierat zaoberá aj v novele Občianskeho zákonníka. Navrhuje upraviť postavenie zvieraťa, ktoré je v súčasnosti chápané ako hnuteľná vec.

Poliačikov návrh definuje živé zviera ako bytosť obdarenú zmyslami, ktorá je schopná vnímať okolie. Zviera by tak už nemalo byť vecou. „Stanovuje sa špecifické postavenie živého zvieraťa ako predmetu občianskoprávnych vzťahov, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia upravujúce vzťahy k veci len primerane jeho povahe,“ uvádza sa v návrhu.

TASR
Foto: Útulkovo.sk