Popradčanov trápia psie exkrementy na chodníkoch a cestách

0

POPRAD – Sneh pod Tatrami sa už takmer celkom roztopil a na chodníkoch i cestách v Poprade sa objavuje čoraz viac psích exkrementov. Trápi to väčšinu Popradčanov, ktorí si po príchode domov musia neraz čistiť topánky.

Ako veľký problém to vnímajú najmä matky s deťmi. „Je to niečo neskutočné, kým prídem domov, musím celý kočík vydenzifikovať, pretože kolesá sú všetky špinavé. Minule, keď bolo snehu ešte dosť, som bola s malým synom vonku, chcel urobiť v snehu anjelika a hádajte, ako to dopadlo. Všetky veci mal od psích výlučkov,“ priblížila Zuzana Hriceňáková.

Psie výlučky sú dokonca aj na námestí a stali sa súčasťou chodníkov a ciest vo všetkých popradských mestských častiach. „Cyklistický chodník medzi Juhom III a Kvetnicou je neprejazdný. Nie pre nepriechodné masy snehu či ľadu, ale pre psie exkrementy. Miestami to na chodníku vyzerá tak, že sa tam počas zimy vyprázdnili snáď všetky psy z mesta. Jednoducho nechutné a nedôstojné. Nedá sa pomedzi tie kôpky ani kľučkovať,“ zhodnotil situáciu Popradčan Marek Nemec.

[pull_quote_center]Slušnosťou majiteľov psov je podľa neho upratať si po svojich miláčikoch. Aj on sám to robí a na prechádzke so psom má vždy vrecúško. Vyzýva ľudí, aby boli voči sebe ohľaduplní a využívali aj špeciálne koše, ktoré sú na psie exkrementy určené.[/pull_quote_center]

Na množstvo psích výlučkov na chodníkoch sa tak sťažujú aj samotní psičkári. „Neraz sa mi stalo, že som chcela dvihnúť a potom zahodiť to, čo vylúčil môj pes a stúpila som do ďalších výlučkov. Je to vizitka majiteľa toho psa, pes nemá ruky, aby to dvihol a zahodil, on to maximálne zahrabe,“ upozornila Zuzana Birnsteinová.

Najviac podnetov zaznamenala samospráva v tejto súvislosti na sídliskách JUH. Mesto Poprad zabezpečuje podľa hovorcu Mariána Galajdu pravidelné strojné čistenie chodníkov, jeho realizácia však závisí hlavne od poveternostných podmienok. „Okrem toho každoročne mesto prevádzkuje doplnkovú službu, zber psích exkrementov, ktorú vykonávajú dvaja pracovníci v mesiacoch od apríla do novembra. V zimných mesiacoch túto službu nie je možné vykonávať, nakoľko to technické možnosti nedovoľujú. Cyklistický chodník je v zime vylúčený z údržby,“ uviedol hovorca.

K zvýšenému výskytu psích exkrementov je podľa neho nevyhnutné poznamenať, že zákon ukladá majiteľom povinnosť, že ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný ich bezprostredne odstrániť. Niektorí majitelia psov však tieto legislatívne predpisy nerešpektujú. „Veľké množstvo psích exkrementov, ktoré sa ukázali po roztopení snehu, vypovedá o neplnení si povinností a zároveň bezohľadnosti k ostatným občanom mesta, ktorí užívajú verejné priestranstvá na voľnočasové aktivity,“ zdôraznil Galajda.

Plnenie spomínaných povinností kontroluje mestská polícia (MsP), ktorá môže ukladať blokové pokuty za znečisťovanie verejných priestranstiev. Pre zvýšený počet podnetov sa tu od minulého týždňa zvýšil aj počet policajných kontrol. „V roku 2014 sme riešili celkovo 178 priestupkov na úseku držania a chovu psov, udelených bolo 129 pokút v celkovej výške 1460 eur,“ uviedol náčelník MsP Jaroslav Marušin.

Na viacerých miestach v Poprade boli počas revitalizácie plôch zelene v rokoch 2006, 2007 a 2009 nainštalované aj koše na psie exkrementy. Tie však boli vo väčšine prípadov v krátkom čase poškodené a znehodnotené. „Jednou z prvých úloh novovytvorenej Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad bude definovať možné priestory pre vytvorenie psích parkov v meste Poprad, ktoré by mali pomôcť túto situáciu riešiť,“ uzavrel Galajda.

TASR
Ilustračné foto: FOTO TASR – Ján Siman