Parlament odobril reguláciu množenia psov

0

Množenie psov v prípade, že ide o podnikanie a šteňatá sa predávajú, bude od mája regulované.

Plénum NR SR dnes podporilo návrh novely zákona od SaS, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za právnu normu zahlasovalo 68 poslancov zo 131 prítomných.

Liberáli napokon svoju pôvodnú novelu zmiernili cez pozmeňujúci návrh tak, aby sa regulácia množenia psov týkala len prípadov podnikania. Chov psov, kde sa šteňatá darujú, tak ostáva mimo regulácie.

Novela zavádza tzv. regulovaný chov psov ako formu podnikania, na ktorú je potrebný živnostenský preukaz. Každého psa, ktorý sa v regulovanom chove narodí, musí chovateľ označiť a identifikovať a bude povinný zabezpečiť, aby samica psa, ktorá je súčasťou tohto chovu, bola veterinárne ošetrená po každej ukončenej gravidite, najmenej však raz ročne. Tí, ktorí šteňatá predávajú už v súčasnosti, budú mať čas do konca júla 2017, aby si zabezpečili regulovaný chov.

Podľa SaS je v súčasnosti chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či chovy spĺňajú štandardy. „Na druhej strane existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva. Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez vyvádzania von, denného svetla, sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami,“ upozornili liberáli. Absencia kontroly podľa SaS vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách či skrytým chorobám a hlavne k nevhodným podmienkam chovu, vedúcim k týraniu.

Prijatie novely uvítala mimovládna organizácia Sloboda zvierat. „Veríme, že nezameniteľným označením zvierat zákon myslí ich označovanie mikročipom, ktorý jediný umožňuje dosledovateľnosť pôvodu zvierat,“ uviedla Silvia Čaňová v stanovisku organizácie. Ochrancovia zvierat sa aj naďalej obávajú, že mnohí „chovatelia“ budú tvrdiť, že zvieratá rozmnožujú za účelom darovania – pre rodinu a priateľov. „Čierny obchod a týranie zvierat tak budú môcť naďalej pokračovať, aj keď možno v menšej miere,“ upozornila Čaňová. Dôležitá je podľa nej kontrola zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. „Už súčasná legislatíva umožňuje kontrolu chovných zariadení, napriek tomu množiari držia a rozmnožujú zvieratá v otrasných podmienkach,“ doplnila.