Na chránených svahoch Devínskej Kobyly začala piata sezóna pastvy kôz

0

Na chránených svahoch Devínskej Kobyly v hlavnom meste sa začala piata sezóna obnovenej tradičnej pastvy hospodárskych zvierat. Zhruba 35 kôz už viac ako týždeň spása vzácne lúčne spoločenstvá ohrozené zarastaním náletovými a inváznymi drevinami v katastri mestskej časti Devín.

V druhej lokalite Weitov lom, nachádzajúcej sa v katastri Devínskej Novej Vsi, zvieratá ešte nie sú. Dôvodom je, že plochy intenzívne zakvitli viacerými druhmi chránených orchideí. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) preto pastvu tento rok posunulo, aby mohli vzácne rastliny naplno vykvitnúť.

„Prvé kozy by sme tu mohli reálne presunúť v priebehu budúceho týždňa,“ informoval projektový manažér združenia Andrej Devečka o dohode so štátnou ochranou prírody a ochranárskymi organizáciami. V priebehu tohto týždňa BROZ robil posledné úpravy infraštruktúry, aby bol areál nachystaný na príchod zvierat. „Režim bude taký, že orchidey ešte oplotíme, aby ich kozy hneď nezjedli,“ vysvetlil Devečka.

Celkovo by sa malo na lúčnych a lesostepných biotopoch Devínskej Kobyly pásť v tejto sezóne 120 kôz. Zvieratá zimovali v zázemí vystavanom v areáli niekdajšieho obecného lomu v Devíne. Časť tiež u súkromného chovateľa v Devínskej Novej Vsi, ktorý spolupracuje na projekte. Príchod niektorých zvierat pribrzdili aj chovateľské dôvody, najmä starostlivosť o mláďatá. Finálne by ich v každej lokalite malo byť okolo 60.

Päťročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci programu Life Natura 2000 mal pôvodne skončiť v marci tohto roku. Devečka priblížil, že sa podarilo jeho predĺženie o rok. Aby sa prejavili efekty v prírodnej rezervácii, pastva musí byť dlhodobá. Ochranári pracujú na tom, aby pokračovala aj v ďalších rokoch.

„Udržateľnosť pastvy vnímame ako najhlavnejšiu výzvu, s ktorou sa musíme popasovať,“ ozrejmil Devečka. Zabezpečiť by ju mala spolupráca so súkromným chovateľom, pre ktorého by mohla byť pastva v budúcnosti rentabilná vďaka predaju mlieka a zapojeniu sa do viacerých dotačných schém. BROZ tiež v neposlednej rade organizuje kampaň Adoptuj si kozu, prostredníctvom ktorej môže na záchranársky projekt prispieť verejnosť.

Podľa Devečku už možno hovoriť aj o prvých efektoch štyri sezóny trvajúcej pastvy kôz na Devínskej Kobyle. Monitoring Univerzity Komenského v Bratislave ukázal zvýšený výskyt chránených druhov motýľov, ako aj výskyt nových druhov týchto živočíchov, opísal ochranár. K tomuto výsledku mohli prispieť aj hospodárske zvieratá.

V lokalite Weitov lom prebieha pastva tradičným spôsobom, keď sa kozy pohybujú po svahoch voľne v sprievode pastiera. V lokalite Merice sa zvieratá pasú na území s elektrickým ohradníkom. V minulosti dostala tradičnú pastvu zo svahov Devínskej Kobyly obava ochranárov o vzácny biotop. Väčšou hrozbou sa však neskôr ukázalo jeho zarastanie náletovými drevinami. Úlohou zvierat je zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy motýľov a vzácne druhy rastlín, ako sú hlaváčiky, orchidey, kosatce či poniklece.