Kontrola množenia psov a podmienky ich chovu sú v druhom čítaní

0
Psy od množiarov.

Zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov a ustanoviť podmienky chovu za účelom ich množenia je cieľom návrhu novely zákona od SaS, ktorý 26. októbra poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Prijatie novely zákona o podmienkach držania psov v tomto znení bude znamenať, že predaj z neregistrovaného chovu bude nelegálny.

Podľa SaS je v súčasnosti chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či chovy spĺňajú štandardy. „Na druhej strane existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva. Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez vyvádzania von, denného svetla, sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami,“ upozornili liberáli.

Absencia kontroly podľa liberálov vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách či skrytým chorobám a hlavne k nevhodným podmienkam chovu, vedúcim k týraniu. Z tohto dôvodu navrhujú zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psy mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov, a že ich aj dodržiava.

Liberálom však neprešla novela Občianskeho zákonníka, podľa ktorej sa malo do tejto právnej normy dostať zviera ako bytosť obdarená zmyslami. Akékoľvek živé zviera v zákone malo byť špecifikované ako vnímajúca bytosť, na ktorú by sa mali ustanovenia o veciach vzťahovať len v prípade, že to neodporuje povahe živého zvieraťa.

Predstavitelia SaS chceli definovať živé zviera ako bytosť obdarenú zmyslami, schopnú vnímať okolie. Zároveň sa malo vymedziť, že živé zviera nie je vecou v zmysle chápania hnuteľných a nehnuteľných vecí definovaných v Občianskom zákonníku v súčasnosti. Stanovilo by sa tak špecifické postavenie živého zvieraťa ako predmetu občianskoprávnych vzťahov, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia upravujúce vzťahy k veci len primerane jeho povahe.

TASR
Ilustračné foto: Sloboda zvierat