Prešovský kraj

Cesta za domovom
Prioritou nášho združenia je umiestňovať zvieratá do mestských opatier. Nedisponujeme pozemkom ani útulkom, a naše zvieratá sú v opaterách do času, kedy im nájdeme stály domov. Dostane sa im tak veterinárna starostlivosť i láska.
Mestský útulok poprad
Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy sa nachádza v časti mesta Veľká. Prevádzkuje ho mesto Poprad, ktoré takýmto spôsobom zabezpečuje komplexnú starostlivosť o odchytené psy z územia mesta Poprad a následne umiestnené v tomto zariadení.
OZ Prešovskí havkáči
Občianske združenie Prešovskí havkáči sa zameriava na pomoc nechceným a opusteným zvieratkám v Prešove a okolí. Zaoberá sa každodennou činnosťou v karanténnej stanici pre psov v meste Prešov.
Útulok Kežmarok
Každodenná nádej pre nás znamená pôžičku šťastia. Šťastia, že naše zvieratká prežijú, šťastia, že sa budú mať o malinko lepšie.