Banskobystrický kraj

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene
Prevádzkovanie útulku pre zvieratá – karanténna stanica, prezentácia psov, ktorí hľadajú náhradný domov.
Občianske združenie MačkySOS
Občianske združenie Mačky SOS sa zaoberá ochranou zvierat a útulkami.
OZ Otvorme srdcia – záchrana psov Veľký Krtíš
Sme občianske združenie, ktoré vzniklo, aby mohlo pomáhať opusteným a týraným psíkom. Hľadáme pre nich nový, plnohodnotný a milujúci domov, ktorý si zaslúžia. Kým pre psíka taký domov nájdeme, má u nás kompletnú starostlivosť, všetko čo potrebuje. Chceli by sme tiež priložiť ruku k dielu a bojovať za to, aby naša krajina mala konečne poriadne zákony na ochranu zvierat. Aby sa dalo pohnúť s tým, čo stále stojí, keďže zákony sú často proti nám- psík je definovaný ako vec, majetok majiteľa a ten si často naloží so svojím majetkom ako chce a bez následkov! Naše občianske združenie bolo oficiálne schválené ministerstvom dňa 4.10.2012.Pomoci nechceným a týraným psíkom sme sa venovali už aj v minulosti. Naše začiatky s pomocou sa spájajú s rokom 2008 a podarilo sa nám ich už zachrániť niekoľko. Momentálne fungujeme len prostredníctvom súkromného azylu, dočasnej opatery.
OZ Strážni anjeli
Mestský útulok je určený pre túlavých, odchytených alebo nájdených psov na území nášho mesta a v časti Šášovské Podhradie, ktorých držiteľ nie je známy. Takýto pes bude v útulku dočasne umiestnený, kým sa neprihlási alebo nezistí jeho majiteľ.
OZ Súcit a pomoc
Neziskové Občianske združenie Súcit a pomoc sme založili v roku 2003. Pôsobíme v Kremnici a jej okolí. Našou hlavnou činnosťou je záchrana opustených a týraných zvierat. Našou prioritou je nájdenie nového domova pre tieto zvieratá.
OZ Túlavá labka
OZ Túlavá labka vzniklo za účelom pomoci zvierat v Štiavnických vrchoch i keď niekedy pomoc siaha aj ďalej. Nedá sa pomôcť každému zvieraťu v núdzi, ale snažíme sa pomáhať, ako sa len dá v rámci našich možností.
Pes v núdzi
Naše občianske združenie vzniklo, aby pomohlo nechceným a týraným psíkom nájsť rodiny, ktoré im vynahradia všetko zlé čo prežili, kým sa tak stane, poskytujeme im všetkú potrebnú starostlivosť. Pocit zachrániť nevinné zviera je nenahraditeľný a dúfame, že sa k nám pripojí mnoho ľudí, ktorým ich osud nie je ľahostajný. Potrebujú našu pomoc, lebo sami si pomocť nemožu.
Útulok Lučenec
Útulok v Lučenci vznikol v roku 1996 ako nutná reakcia na nepriaznivú situáciu v našom okolí, kde bolo s túlavými psíkmi zaobchádzané nehumánne, väčšina z nich nemala domov a boli utrácaní. S niekoľkými zmenami vo vedení existuje doteraz a je to najväčší útulok v Banskobystrickom kraji, ktorého cieľom je stále pomôcť psíkom nájsť skutočný domov.