OZ Kubínska Labka

OZ Kubínska Labka
OZ Kubínska Labka
0903 443 303
Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín

Predmet činnosti OZ Kubínska labka

1. Hlavným cieľom združenia je podieľať sa na ochrane zvierat pred utrpením, stresom, bolesťou a poskytovať im starostlivosť a následne ich umiestňovať do nových domovov.

2. Zvyšovať právne povedomie obyvateľstva v oblasti držby, chovu a ochrany zvierat.

3. Kontrolovať populáciu psov a mačiek.

4.Využívať psov v rôznych sférach života spoločnosti, výcvik psov, odchytávanie psov.

5. Spolupracovať so školami, školskými a predškolskými zariadeniami v záujme výchovy detí a mládeže v smere vytvárať pozitívny vzťah ku zvieratám a životnému prostrediu.

6. Organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií.

7. Spolupráca s organizáciami podobného zamerania ( Sloboda zvierat a pod.).

8. Vybudovať a prevádzkovať areál, v ktorom bude zriadený útulok pre opustené a týrané zvieratá, ubytovacie zariadenie pre dočasne osamotené zvieratá, vybudovať cintorín pre zvieratá.

9. Prevádzkovanie karanténnej stanice.