Bratislavčania chcú riešiť problém s túlavými mačkami i revitalizovať parčík

0
Ilustračné foto

Viac ako 1000 Bratislavčanov v hlasovaní Občianskeho rozpočtu 2018 rozhodlo o víťazných projektoch.

Najviac hlasov získal projekt riešenia problému s túlavými mačkami, podporilo ho 856 Bratislavčanov.

Projekt revitalizácie parčíka pri nemocnici na Antolskej získal 199 a projekt Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste, 87 hlasov. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Predpokladaná suma na účely Občianskeho rozpočtu 2018 je 50.000 eur. Tieto financie budú vyčlenené priamo v rozpočte hlavného mesta, ktorý bude v decembri schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

„Občiansky rozpočet každoročne umožňuje Bratislavčanom spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z mestského rozpočtu. Prvou fázou občianskeho rozpočtu je burza nápadov – zhromaždenie podnetov od obyvateľov,“ priblížila Onufer. V porovnaní s minulým rokom bol počet podnetov výrazne vyšší. Zatiaľ čo minulý rok prišlo 28 návrhov, do tohtoročnej burzy nápadov prispeli obyvatelia hlavného mesta 42 návrhmi. Priebežne ich posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta. V tejto fáze procesu sa konalo tiež verejné prerokovanie návrhov s občanmi.

„Vzhľadom na realizovateľnosť navrhnutých projektov, kompetencie hlavného mesta a tiež vzhľadom na dostupné finančné prostriedky boli tento rok do hlasovania zaradené tri projekty. Verejnosť o vybraných projektoch hlasovala od 2. do 14. novembra,“
podotkla Onufer s tým, že o rozdelení finančných prostriedkov sa tentoraz rozhodovalo pomerom na základe počtu hlasov, ktoré Bratislavčania jednotlivým projektom odovzdali.

Aktuálne hlavné mesto pracuje na realizácii víťazných projektov Občianskeho rozpočtu 2017. V októbri zrealizovalo Fit Park na Žitavskej ulici vo Vrakuni. Taktiež zabezpečilo osem bezbariérových priechodov v Petržalke v rámci projektu Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu.

Realizácia ostatných dvoch víťazných projektov vlaňajšieho občianskeho rozpočtu je v súčasnosti v procese. V rámci projektu Zelená pre seniorov prebehlo školenie seniorov o verejnej zeleni a tiež sa vyčlenili finančné prostriedky na vyhotovenie vtáčích búdok. Tie plánujú osadiť na jar 2018. Na realizácii projektu „V Bratislave žijú s nami“ spolupracuje hlavné mesto so Slovenskou alianciou ochrany zvierat. Jeho účelom je kastrácia, ošetrenie a očkovanie túlavých mačiek.