Prvým ochrancom zvierat bol svätý František z Assissi

0 1218

Cheltenham/Bratislava 4. októbra (TASR) – Zhodnotiť svoj vzťah k živočíšnej ríši ako aj uznať úlohu zvierat vo svojom živote môže človek počas Svetového dňa zvierat. Pripadá na 4. októbra a človek má možnosť priznať si, že zvieratá mu obohacujú život – buď ako domáci miláčikovia, alebo pomocníci či služobníci.

Svetový deň zvierat si ľudia na celom svete pripomínajú 4. októbra od roku 1931, keď bol ustanovený na Európskej konferencii ekológov vo Florencii. Spočiatku ekológom išlo o to, aby upozornili verejnosť na neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov.

Neskôr sa deň začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu a pripomínať vo väčšom rozsahu. Človek si má 4. októbra väčšmi uvedomiť, čo všetko mu jednotlivé druhy živočíšnej ríše poskytujú. Ľudská bytosť má pochopiť, že „nemá tvár“ mu nenapĺňa len žalúdok, ale obohacuje jej aj život o citové väzby, zážitky, vzťah.

Organizácie na ochranu zvierat od 30. rokov 20. storočia každoročne pripravujú útulky pre zvieratá, umožňujú ich návštevy, organizujú zbierky, upozorňujú na surové zaobchádzanie so zvieratami či na nelegálny obchod s nimi.

Patrónom zvierat aj životného prostredia je svätý František z Assisi, dátum Svetového dňa zvierat súvisí s úmrtím tohto svätca. Zakladateľ rádu františkánov považoval zvieratá za živé Božie stvorenia a hovoril o nich ako o „bratoch a sestrách“ človeka. Práve preto sa pokladá za ich prvého ochrancu.

Svetový deň zvierat je oslavou, na ktorej sa môže zúčastniť každý človek zaujímajúci sa o osud živočíšnej ríše. Neexistuje nijaké obmedzenie, národného, náboženského, politického alebo svetonázorového charakteru, ktoré by obmedzovalo možnosť chrániť „nemé tváre“. Ide o deň, ktorý je príležitosťou pre všetkých, čo milujú zvieratá, aby sa v ich prospech angažovali.

TASR
Ilustračné foto TASR/AP