Nie každý pes môže byť vodiacim, kritériá na výcvik sú náročné

0

Bratislava 29. apríla (TASR) – Pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov prezentovala dnes na tlačovej konferencii Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) svoju činnosť a osvetovú kampaň. Jej cieľom je najmä zvýšiť citlivosť verejnosti voči nevidiacim ľuďom a ich vodiacim psom.

Podľa riaditeľky VŠVAP Jarmily Virágovej na Slovensku žije približne 4000 ľudí s vážnym poškodením alebo úplnou stratou zraku. Mnohí sa dosiaľ o vodiaceho psa nezaujímajú, lebo o tejto možnosti nie sú dostatočne informovaní. V súčasnosti je na Slovensku v aktívnej službe približne 75 vodiacich psov, čo je v porovnaní s inými vyspelými krajinami štvornásobne nižší počet vzhľadom k celkovému počtu obyvateľov.

Nie každý pes sa môže stať vodiacim, upozornila inštruktorka mobility s vodiacim psom Ivana Merryman-Boncori. Zdôraznila, že celosvetové štatistiky uvádzajú 50-percentnú úspešnosť vo výcviku. Kritériá na takýchto psov sú veľmi náročné. Okrem výborného zdravia, temperamentu zvládnuteľného pre nevidiaceho človeka, je veľmi dôležité, aby bol pes ľahko ovládateľný, ochotný učiť sa, aby zvládol stresové situácie, bol zodpovedný a schopný samostatne sa rozhodovať.

SR, Bratislava, Svetový deò vodiacich psov, výcvik,

Kým v minulosti plnili úlohu vodiacich psov napríklad vlčiaky, dnes je uprednostňovaným plemenom labrador. Už aj preto, že oproti minulosti bola vypustená úloha obrany majiteľa, ktorá je v súčasnosti nežiaduca a u vodiaceho psa musí byť vylúčená akákoľvek známka agresivity.

Pri výcviku je šteniatko zverené vychovávateľovi vo veku dva mesiace a zostáva uňho 12 – 14 mesiacov. VŠVAP poskytuje počas celého obdobia vychovávateľovi krmivo, veterinárnu službu a pomôcky pre starostlivosť o psa. Rovnako zabezpečuje koordinátora výchovy, ktorý vychovávateľa vedie a pomáha mu riešiť prípadné problémy so šteniatkom.

vodiaci pes nevidiaci Michal Gavalier suka Bernadette

„Naším cieľom je pomáhať tým, ktorí to potrebujú formou špeciálne vycvičených psov. Pracujeme ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Realizujeme výcvik vodiacich psov, ktorí pomáhajú zrakovo postihnutým ľuďom v oblasti mobility a orientácie prekonávať dôsledky poškodenia zraku alebo jeho straty. Pripravujeme aj asistenčných psov s hlavným dôrazom na ich terapeutické využívanie v rodine. Cieľom Výcvikovej školy pre vodiacich psov je pomoc zrakovo postihnutým ľuďom pri integrácii prostredníctvom špeciálne vycvičeného psa na vodenie,“ uzavrela J. Virágová.

TASR
Ilustračné foto: TASR – Henrich Mišovič, Pavol Remiaš, Vladimír Benko

Súvisiace články:
Štvornohí pomocníci nevidomých získali adoptívnych rodičov
Viac>>

Na majstrovstvách súťažili aj slepecké pudle
Viac>>