Vlani prehľadali psy ZVJS až 327.006 kusov korešpondencie väzňov

0 298

Služobné psy a ich psovodi zo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) prehľadali vlani až 327.006 kusov korešpondencie pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, a to pri vyhľadávaní omamných a psychotropných látok (OPL) a nástražných a výbušných systémov (NVS).

„V roku 2017 sa v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti drogám OPL vyhľadávali služobnými psami vo všetkých ústavoch. Vyhľadávali sa v 327.006 kusoch korešpondencie, 26.931 kusoch batožiny, 15.510 kusoch balíkov, 2108 vozidlách, 8457 celách a miestnostiach a 26.096-krát v odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených a odsúdených,“ objasnil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

Ako dodal, v rámci plnenia Akčného plánu boja proti terorizmu sa služobné psy s udelenou kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti na vyhľadávanie NVS v roku 2017 využívali v ústavoch Prešov, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Bratislava, Ilava a Leopoldov. NVS sa vyhľadávali v 67.974 kusoch korešpondencie, 3917 kusoch balíkov, 2298 kusoch batožiny, 1339 celách a miestnostiach, 491 vozidlách a 1419-krát v odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených a odsúdených.

Psovodi so služobnými psami oblasti špeciálnej kynológie cvičenými na vyhľadávanie drog a výbušnín sa využívali aj pri generálnych, ako aj čiastkových prehliadkach v ústavoch, pri prehliadkach osôb nastupujúcich do výkonu väzby a výkonu trestu, pri prehliadkach batožiny a vecí u vytypovaných osôb v ústavoch, pri prehliadkach pred a počas hlavných pojednávaní z dôvodu eliminovania rizika možného útoku za použitia výbušnín. Na základe požiadaviek Policajného zboru SR (PZ SR) sa psovodi so psami využívali aj pri súčinnostných akciách s políciou.

V roku 2017 bola v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom PZ SR v Bratislave zabezpečená obmena vzoriek OPL potrebných na výcvik služobných psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti špeciálny – OPL. V roku 2017 bol zakúpený dusičnan amónny a ecodanubit, ktoré sa po rozvážení používajú na výcvik psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti špeciálny – výbušniny. Vyplýva to z ročenky ZVJS za minulý rok, ktorá bola zverejnená pred pár dňami.

„Príslušníci odboru ochrany ZVJS preskúšali v minulom roku 92 služobných psov, pričom po vykonaní preskúšaní všetkých služobných psov sa k 31. decembru 2017 v ústavoch nachádzalo 147 služobných psov. Z toho 17 služobných psov bolo bez udelenej kategórie vycvičenosti a použiteľnosti a dve šteňatá do jedného roku veku,“ priblížil Baláž.