VIDEO: Vyliečený sokol rároh sa vrátil do prírody

0

Po úspešnej rehabilitácii dnes v Gyňove v okrese Košice – okolie do prírody vypustili mladého sokola rároha.

Ide o jeden z najvzácnejších druhov našej krajiny. Sokola našiel neďaleko hniezda, z ktorého vyletel, člen Ochrany dravcov na Slovensku – Raptor Protection of Slovakia (RPS) Jozef Mihók. Ďalší člen RPS Ján Lipták odovzdal sokola do odbornej opatery. Po úspešnej rehabilitácii bol sokol pripravený na vypustenie.

Podľa PR manažérky RPS Martiny Brinzíkovej Badidovej na Slovensku hniezdi len niečo vyše 30 párov sokola rároha. Z tohto počtu je do desať hniezd vo východnej časti krajiny. V roku 2017 vychovali 27 mláďat.

„V 80. rokoch 20. storočia sa druh u nás dostal až na hranicu vyhynutia v dôsledku vykrádania hniezd, drastického odlesňovania pohorí, kde hniezdil a zánikom pasienkov s kľúčovou korisťou – sysľom pasienkovým. Jeho vymiznutiu z našej prírody sa podarilo zabrániť vďaka aktivitám ochranárov, najmä vďaka fyzickému stráženiu hniezd,“ vysvetlila Brinzíková Badidová.

„Tohtoročné mláďa sme našli v júli, počas pravidelnej kontroly územia, pri obci neďaleko Košíc. Všimli sme si, že nelieta a že mu ovísa krídlo. Odchytili sme ho a odniesli na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF),“ hovorí Ján Lipták a Jozef Mihók, ktorí sa venujú monitoringu sokola rároha na Slovensku.

Na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat sa sokola ujal jej prednosta Ladislav Molnár.

„Vyšetrenie preukázalo zlomeninu. Šťastím bola jej lokalizácia v konci krídla, kde sú tenšie kosti, ktoré sa rýchlejšie zrastú a hojenie má kratší priebeh. Krídlo bolo fixované, nešlo o otvorenú zlomeninu. Po mesiaci je pacient v dobrom stave, pripravený na návrat do prírody. Zotavoval sa v rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach,“ povedal Molnár.

Jednou z možných príčin zranenia je náraz do prekážky, ktorou mohlo byť aj elektrické vedenie. Vtáky do drôtov často narážajú počas lovu potravy alebo keď sú zamestnaní inou činnosťou, ktorá znižuje ich pozornosť.

„V rámci projektu LIFE Energia umiestňuje spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., spolu na 34 kilometroch úsekov, kde je riziko nárazov vtáctva najvyššie, špeciálne prvky. Tie zvýšia viditeľnosť drôtov, čím sa predíde nárazom, a teda zraneniam či dokonca usmrteniu vtáctva. Takto bezpečná bude i väčšina hniezdnych oblastí sokola rároha,“ dodala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Tento prípad je už druhou tohtoročnou záchranou. Koncom júna sa podarilo Liptákovi vyliečiť a vypustiť mláďa sokola rároha s vážnou chorobou, ktorej podľahli ďalší dvaja jeho súrodenci.