VIDEO: Havranov sa netreba báť, ľuďom podľa odborníka neublížia

0
Foto: Jozef Chavko

Na Slovensku sa aktuálne zvyšuje počet havranov. Niekde pribúda i kaviek, keďže sú navyknuté na vzájomné fungovanie.

Havrany cez naše územie migrujú do teplejších oblastí, niektoré tu ostanú aj cez zimu.

„Netreba sa ich báť, neublížia človeku ani domácim miláčikom. Sú krotké, zvyknuté na ľudí, keďže veľa z nich hniezdi aj v mestách,“ povedal Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Na ich prítomnosť upozorňuje výrazný hlasový prejav, ktorým sa dorozumievajú, keďže sú to spoločenské vtáky. „Zdržiavajú sa v intraviláne, resp. v periférnych oblastiach ľudských sídiel, nocujú v skupinách, často niekoľko sto až tisíc jedincov. Zimné nocoviská boli zaznamenané napríklad pri bratislavskom Slovnafte či v oblasti Šale. Uprednostňujú nížiny a kotliny, teda rovinaté oblasti,“ priblížil Slobodník.

Havran je podľa ornitológov v nemilosti niektorých ľudí, pretože je neprávom považovaný za škodcu plodín a pripisuje sa mu negatívny vplyv na drobnú poľovnú zver. „Žiadna z desiatok dostupných odborných štúdií však toto tvrdenie nepreukázala, ide o smutné dedičstvo minulosti – tzv. tradíciu lovu krkavcovitých druhov. Tento pretrvávajúci negatívny postoj je pravdepodobne jednou z hlavných príčin, prečo sa celé kolónie z voľnej krajiny presúvajú do miest a obcí, a prečo tiež dramaticky klesá počet havraních kolónií v našej prírode. Kedysi boli oveľa početnejšie,“ zhrnula Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Tento trend má napríklad negatívny vplyv aj na populácia kriticky ohrozeného sokola červenonohého.