Veľké výkyvy počasia môžu narobiť problémy hniezdiacim druhom vtákov

0

Výkyvy počasia, aké zasiahli Slovensko, ovplyvňujú nielen ľudí, ale najmä živočíchy, ktoré sa musia s prudkými zmenami vyrovnať.

Problémy môžu mať hniezdiace druhy. Ohrozené môžu byť najmä tie, ktorých je na Slovensku málo, ako napríklad sokol rároh. Upozornila na to Ochrana dravcov na Slovensku.

Pripomína, že jarné dni majú pre viaceré operence veľký význam, pretože niektoré začínajú hniezdiť a iné už každú chvíľu čakajú, že sa ich mláďatká vyliahnu. Zvládnuť náhle ochladenie ich stojí veľa energie.

„To môže negatívne ovplyvniť počet vyvedených mláďat. Najviac ohrozené sú druhy, ktoré sa na Slovensku vyskytujú v malom počte, ako napríklad sokol rároh,“ uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Zdôraznil, že každé jedno vyvedené sokolie mláďa je dôležité pre celú populáciu.

Veľké výkyvy počasia sú problémom najmä pre hniezdiace druhy. „Na rozdiel od migrujúcich vtákov nemajú k dispozícii také tukové zásoby a tiež vzhľadom na polohu hniezda sa niekedy nemôžu pred silným vetrom a dažďom úplne ukryť,“ vysvetlil Slobodník.

Poukázal, že zaznamenali padanie hniezd u havranov a tiež sa stáva, že napríklad havrany pri dlhých dažďoch násady opustia. „Potravné zdroje pre operence sú limitované najmä v stredných a vyšších polohách z dôvodu snehovej pokrývky a tak sa vtáky uchyľujú k miestam, ktoré boli na potravu bohaté v zimných mesiacoch (napr. hnojiská), alebo k vodným plochám, kde sa hmyz vyskytuje vo väčšom zastúpení,“ doplnil.

Podľa neho možno opätovne prikrmovať vtáctvo slnečnicou, repkou, jačmeňom. „Pre časť hmyzožravcov, ako sú penice, je alternatívnou potravou ovocie, napr. vhodné je rozpoliť jablko,“ dodal Slobodník.