Vegetenie

0 808

Aj na radiatore sa dá príjemne vegetiť. Foto: A. Pavelková