Vegetenie

0 665

Aj na radiatore sa dá príjemne vegetiť. Foto: A. Pavelková