Vegetenie

0 744

Aj na radiatore sa dá príjemne vegetiť. Foto: A. Pavelková