V Žiline majú psy svoj areál

0 982

Žilina 6. júna (TASR) – Mesto Žilina otvorilo 20. mája v blízkosti Petzvalovej ulice na sídlisku Hájik prvý mestský areál pre voľný pohyb psov, ktorý bude otvorený nepretržite.

Do areálu má podľa primátora Žiliny Igora Chomu povolený vstup len majiteľ alebo držiteľ psa a osoby, ktoré ich sprevádzajú, s tým, že ich psy sú prihlásené do evidencie v zmysle platnej legislatívy. „Pes musí byť v areáli vždy s majiteľom respektíve držiteľom, musí byť pod jeho stálym dozorom a označený identifikačnou známkou. Na jednej strane sú tu majitelia psov, ktorí očakávajú od mesta, že pre nich bude niečo robiť, keď platia dane. Na druhej strane sú tu obyvatelia, ktorí nemajú psov a ktorých je väčšina. To treba stále brať do úvahy. Preto vytvárame priestor vyhradený pre psov,“ povedal žilinský primátor.
Areál pre voľný pohyb psov sa nachádza na sídlisku Hájik pri oplotení proti divej zveri. „Má rozlohu zhruba 3185 metrov štvorcových a náklady na jeho vybudovanie predstavujú 12.326 eur. Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z Prevádzkového poriadku bude Mesto vykonávať prostredníctvom Mestskej polície Žilina a poverených zamestnancov Mestského úradu v Žiline,“ dodal Choma.

TASR