V Pribete vykastrovali 31 psov

0 1887

BRATISLAVA – Počas uplynulého víkendu zrealizovala Sloboda zvierat (SZ) kastračnú akciu v obci Pribeta.

Okrem kastrácie podstúpilo 31 psov a sučiek z obce aj čipovanie, zavedenie do centrálneho registra spoločenských zvierat a do evidencie obce.

Všetky úkony zrealizovala Sloboda zvierat priamo na mieste, dočasnú operačnú kliniku si zriadila v dohodnutých priestoroch obce. „Sumu 30 eur za zviera sa vedenie obce rozhodlo uhradiť z obecných príjmov z dane za psa. Zvyšné náklady hradila Sloboda zvierat,“ uviedla pre Útulkovo.sk Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.

kastracny projekt_pribeta8

Problémom s nekontrolovaným rozmnožovaním zvierat, ich túlaním sa a šírením ochorení čelia dlhodobo mnohé slovenské obce. Chýba tiež čipovanie a registrácia zvierat, riadne vyberanie daní a zosobnenie zodpovednosti za zviera zo strany majiteľov.

Kastračný program na reguláciu stavov zvierat je dlhodobou aktivitou SZ. Od roku 2007 sa doň zapojili mnohé obce s kritickým stavom psov (Rimavská Sobota, Plavecký Štvrtok, Topoľčany, Nitra, L. Mikuláš, Ružomberok).

Tisíce nechcených mláďat však stále končia v preplnených útulkoch, na ulici alebo sú nemilosrdne usmrcované. „Na Slovensku panuje voči kastráciám veľa predsudkov. Chybu vidíme aj v nedostatočnej osvete, na ktorú štát a samosprávy rezignujú a venujú sa jej výlučne občianske združenia. Tie však majú obmedzené zdroje aj dosah na verejnosť,“ konštatovala Predsedníčka SZ Pavla Dugovičová.

kastracny projekt_pribeta
Opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho a rovnako i topenie či iné kruté usmrcovanie mláďat zákon zakazuje. Zákon 39/2007, par. 22, okrem toho uvádza aj, že: Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.

Kastrácia je vo svete najpoužívanejšia humánna metóda kontroly populácií zvierat. „Zvieratá sa ďalej nerozmnožujú a znižuje sa aj ich agresivita a potreba túlať sa, ktoré sú podmienené sexuálnymi pudmi, po zákroku sú preto zvieratá menej nebezpečné aj pre svoje okolie,“ priblížila veterinárka útulku SZ na bratislavských Poliankach Martina Mužiková.

Prečo ÁNO kastrácii:
• zabráni neželanému rozmnožovaniu psov a mačiek a usmrcovaniu mláďat
• zabráni preplneným útulkom a karanténnym staniciam
• zabráni nelegálnym vývozom, obchodu a predajom do výkupov zvierat
• môže potlačiť agresivitu alebo nečistotnosť zvieraťa
• potláča sexuálne podmienené správanie (úteky z domu v období hárania, agresivitu)
• je prevenciou proti nádorovým ochoreniam a falošnej gravidite sučiek

Všetky zvieratá vo veterinárnych ambulanciách útulkov SZ sú operované v úplnej anestézii, metódou tzv. krátkeho rezu. Jeho výhodou je rýchle hojenie. Psy a mačky sa tak môžu vrátiť takmer bezprostredne po operácii do pôvodného prostredia. V prípade sterilizácií pouličných zvierat je to veľká výhoda.

Problému premnoženia zvierat čelia aj mestá. „Dôkazom toho je minulotýždňový odber mačiek z bytu v Petržalke a odbery zvierat od sociálne slabých majiteľov a od majiteľa 15 psov z Ružinova, ktoré plánujeme tento týždeň,“ dodala Dugovičová.

Podľa nej by riešeniu problému premnožených zvierat veľmi pomohol radikálnejší prístup regionálnych veterinárnych a potravinových správ, ktoré by mali využiť zákonnú možnosť nariadiť majiteľom vykonať opatrenia na zabránenie neplánovaného a nežiaduceho rozmnožovania.
kastracny projekt_pribeta12

V roku 2014 prijal útulok Bratislava 2786 zvierat. Kastráciu podstúpilo 1120 psíkov a mačiek, čipom na identifikáciu pri strate bolo označených 1900 zvierat.

Útulkovo.sk
Foto: Sloboda zvierat