V okrese Komárno uhynuli ďalšie labute a zaznamenali nové ohnisko

0 796

Úhyn 16 voľne žijúcich labutí zaznamenala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Komárno v pondelok (30. 1.) v časti Koložský kanál medzi mestom Komárno a obcou Iža v okrese Komárno.

Pre TASR to potvrdil riaditeľ RVPS Komárno Štefan Miholics s tým, že v ten istý deň boli telá uhynutých labutí pozbierané príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru v Komárne v súčinnosti s RVPS Komárno.

Podľa jeho slov keďže ide o potvrdené ohnisko úhynov voľne žijúceho vtáctva na vtáčiu chrípku, telá na vyšetrenie do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene zaslané neboli a boli považované za pozitívne na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8, čiže na vírus vtáčej chrípky.

Okrem toho bola v pondelok vo večerných hodinách na vírus vtáčej chrípky potvrdená pozitivita jednej uhynutej labute, ktorej úhyn RVPS Komárno zaznamenala v piatok (27. 1.). K jej úhynu došlo v novej oblasti – na hranici katastrálnych území mesta Kolárovo a obce Kameničná v okrese Komárno.

Podľa Miholicsa je celá táto oblasť v karanténe a platia v nej veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat.

V Piešťanoch potvrdili výskyt vtáčej chrípky
V meste Piešťany bola potvrdená prítomnosť vírusu vtáčej chrípky u voľne žijúcej labuti. Ako TASR informoval riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Trnave Ľuboslav Lorinčák, uhynutá labuť bola nájdená vo štvrtok (26.1.) pod Kolonádovým mostom, pričom bola hneď prevezená do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene. Podľa jeho ďalších slov mala RVPS výsledky pozitívne na vtáčiu chrípku k dispozícií v piatok (27.1.) vo večerných hodinách.

Mestu Piešťany a okolitým obciam preto RVPS v Trnave nariadila veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, ako aj vykonať do 3. februára súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov, zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov.

V Trnavskom kraji je to už štvrté potvrdené ohnisko, pričom od 20. januára je to už jedenásty potvrdený prípad vtáčej chrípky v kraji.

V priebehu minulého týždňa boli vírusom vtáčej chrípky nakazené uhynuté labute na Skalických rybníkoch a jazerách pri obci Sekule v okrese Senica, v okolí Veľkého Medera v okrese Dunajská Streda a vírus H5N8 potvrdili aj v domácom chove hydiny v obci Horná Krupá v okrese Trnava.

U nájdeného uhynutého vtáka pri rieke Váh potvrdila vtáčiu chrípku
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Šali potvrdila, že uhynutý voľne žijúci vták, nájdený 23. januára pri rieke Váh, uhynul na vtáčiu chrípku.

RVPS preto nariadila okamžité vykonanie viacerých preventívnych opatrení v okruhu troch kilometrov od nálezu nakazeného vtáka. Mesto Šaľa, samosprávy obcí Dlhá nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Kráľová nad Váhom spolu s viacerými poľovníckymi združeniami a všetkými chovateľmi hydiny a iného vtáctva v tejto oblasti musia v priebehu tohto týždňa vykonať súpis všetkých druhov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.

Všetci chovatelia musia okrem toho zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov, v ktorých sa vtáky chovajú a zamedziť kontaktu hydiny s voľne žijúcim vtáctvom. Doma chované vtáky okrem toho nesmú byť napájané povrchovou vodou, ku ktorej majú prístup aj voľne žijúce zvieratá. Chovatelia tiež musia hlásiť RVPS akékoľvek príznaky vtáčej chrípky, ktoré zaregistrujú vo svojich chovoch.