V Nitre sa daň za psa oproti minulému roku nemení

0

NITRA – Nitrianska radnica nepripravila na tento rok žiadne zmeny v sadzbách miestnych daní. Na vlaňajšej úrovni tak zostáv daň z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie, predajné automaty i nevýherné hracie nástroje.

Jednorazovo sa platí daň za psa, ktorej výšku majitelia domácich miláčikov často kritizujú.

Diskusie vyvoláva nielen protihodnota, ktorú majitelia psov od mesta dostávajú, ale aj rozdiely medzi sadzbou za psa chovaného v bytovom dome, ktorá je 50 eur, a za psa držaného v rodinnom dome, ktorá je sedem eur.

„Každé mesto zohľadňuje skutočnosť, že pes v rodinnom dome alebo v areáli firmy plní prevažné strážnu funkciu a samospráva nemá takmer žiadne náklady spojené s chovom týchto psov. Naopak, držanie psa vo viacbytovom dome neplní prioritne strážnu úlohu a je spojené s riešením viacerých problémov, ktoré aj finančne zaťažujú mestský rozpočet. Ide napríklad o budovanie výbehov, osadzovanie košov na psie exkrementy, riešenie rôznych sťažností občanov či znečisťovanie verejných priestranstiev,“ vysvetlil Petrík.

TASR
Ilustračné foto: TASR