V minulom roku prijala Sloboda zvierat 7163 zvierat v núdzi, 5050 si našlo domov

1 1232

BRATISLAVA – Bratislavský útulok Polianky prijal za minulý rok 2461 zvierat, regionálne útulky Slobody zvierat spolu ďalších 4702 psov a mačiek.

Išlo najmä o zvieratá odobraté z rúk majiteľov z dôvodu zlej starostlivosti a týrania a zvieratá odchytené z ulíc (zabehnuté, vyhodené, zranené). Časť zvierat bola vrátená pôvodným majiteľom, 5050 si našlo nový domov prostredníctvom adopcií.

„Sme radi, že sme minulý rok mohli pomôcť takému vysokému počtu zvierat v núdzi. Len v rámci bratislavského útulku sme realizovali 351 operácií na záchranu životov, začipovali sme 1508 neoznačených prijatých zvierat a vykastrovali 1500 zvierat. Z prijatých 2461 zvierat sme nový domov našli 1681 psíkom a mačkám, 502 sme vrátili pôvodným majiteľom,“ informovala Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat. Teší ju, že v regiónoch, kde je situácia najhoršia, pribúdajú nové útulky.

Sloboda zvierat riešila v minulom roku aj podnety občanov o týraní a zlom zaobchádzaní so zvieratami, pričom 401 týraných zvierat umiestnila do svojich útulkov, zabezpečila liečbu a následné umiestnenie do nových domovov. Záchrana týraných zvierat sa realizuje prostredníctvom unikátneho projektu Linka proti krutosti už 10 rokov. Dobrovoľná sieť inšpektorov Linky proti krutosti prešetruje hlásenia verejnosti o zlom zaobchádzaní so zvieratami a týraní.

Najdôležitejšie údaje za rok 2015:
– Celkový počet prijatých zvierat (BA + 27 regionálnych útulkov SZ): 7163
– Celkový počet umiestnených zvierat (BA + 27 regionálnych útulkov SZ): 5050
– Linka proti krutosti: – nahlásených 1710 podnetov (1121 opodstatnených a SZ ďalej riešila)
– 171 podnetov poslaných na RVPS
– odobratých 401 týraných zvierat (umiestnené do útulkov SZ)

Podľa inšpektorky Slobody zvierat Romany Březinovej zodpovedné štátne orgány (RVPS) neprejavujú dostatočný záujem a razanciu vykonávať kontroly a nápravy v plnom rozsahu zákonných možností. „RVPS majú právomoc odobrať zviera zo zlých podmienok, udeliť pokuty, vznášať trestné oznámenia i zakázať chov, avšak aj pri závažných prípadoch týrania sa len výnimočne odhodlajú k radikálnejšiemu kroku, ktorý zvieraťu pomôže a majiteľa potrestá a zabráni podobnému konaniu v budúcnosti. Občianske združenia suplujú štátne orgány napriek minimálnym právomociam,“ prezradila Březinová.

V roku 2013 dostalo občianske združenie 625 podnetov, v r. 2014 už 1426 prípadov, a uplynulý rok opäť o čosi viac, a väčšina bola opodstatnená. Rastúci počet hlásení svedčí, že ľudia na Slovensku sú čoraz všímavejší a citlivejší voči týraniu zvierat. Okrem prijímania týraných zvierat zabezpečuje väčšina útulkov odchytové služby zabehnutých a premnožených zvierat, ich karantenizáciu, čipovanie, kastrácie a adopcie.

KONTAKT: Pavla Dugovičová, 0903 403 247, slobodazvieratba@gmail.com, www.slobodazvierat.sk
Zdroj: Tlačová správa Slobody zvierat