V apríli na Slovensko prilietava najviac sťahovavých vtákov

0 2265

Okrem Dňa bláznov či vtipkárov si 1. apríla na Slovensku najmä ochrancovia prírody a ornitológovia pripomínajú aj Medzinárodný deň vtáctva. Apríl je mesiac, keď na slovenské územie priletí najviac sťahovavých vtákov. Milióny operencov prilietavajú na svoje hniezdiská, alebo migrujú ďalej cez naše územie na sever.

Sledovanie jarných príletov prispieva k rozširovaniu poznatkov o vtáctve a zároveň ukazuje, ako sa z dlhodobého hľadiska mení čas ich príletu a či globálne otepľovanie ovplyvňuje túto fázu života vtákov.

Sťahovavé operence, ktoré sa za teplom odsťahovali do rovníkovej Afriky, sa k nám vrátia v priebehu apríla až prvej dekády mája. Lastovičky, belorítky, mucháriky či dážďovníky zdolávajú na ceste domov tisíce kilometrov.

Prvoaprílová ochranárska tradícia má počiatky v časoch Rakúsko-Uhorska. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann (1835-1914), ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

Prvýkrát sa deň vtáctva oslavoval v roku 1900. Ľudia cítiaci s prírodou v ten deň popri vtákoch vyzdvihovali aj význam stromov.

Dátumy jarných príletov operencov sledujú členovia Spoločnosti na ochranu vtáctva. Medzi prvými zavítajú drozdy, škovránky, cíbiky, bociany a lastovičky. Popri týchto najznámejších posloch jari medzi sťahovavé vtáky patria aj orol krikľavý, prepelica poľná, slávik i kukučka, tá prilieta na prelome apríla a mája.