Takto sa pohybujú dane za psov na Slovensku. Kde zaplatíte najviac?

0 774

Byť majiteľom psa v Bratislave nie je len o jeho príjemnej spoločnosti, ale sú s tým spojené aj niektoré povinnosti. Jednou z nich je prihlásenie psa do evidencie príslušnej mestskej časti, ktorá je vyberateľom miestnej dane za psa, a zaplatenie tejto dane.

V opačnom prípade hrozí majiteľovi pokuta. Tá môže byť niekoľko desiatok alebo stoviek eur, v závislosti od mestskej časti, niektoré samosprávy pritom poukazujú aj na zákon o správe daní, kde sú pokuty v niektorých prípadoch rádovo v tisícoch. „Niektorí obyvatelia povinnosť obchádzajú, psa majú prihláseného napríklad u rodičov alebo v inom meste či dedine, hoci pes býva a pohybuje sa v Dúbravke,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

Jednotná suma nie je ani pri samotnej dani. Niektoré mestské časti nerozlišujú, či je pes chovaný v byte alebo dome a výška dane je rovnaká. Tak je to napríklad v Novom Meste, kde je daň v rámci hlavného mesta najvyššia, a to 50 eur, alebo v Starom Meste, kde fyzická osoba zaplatí 40 eur. Rovnaké sadzby majú napríklad aj malé mestské časti Jarovce a Čunovo (10 eur) či Rusovce (15 eur).

Vo väčšine samospráv je však vo výške daní rozdiel a majitelia zaplatia viac za psa v byte ako v rodinnom dome. Napríklad, kým v Karlovej Vsi zaplatí majiteľ za psa v byte 50 eur, v rodinnom dome je to 15 eur. Vo Vrakuni je to 45 eur v prípade bytu a 20 v prípade rodinného domu. V Devínskej Novej Vsi 42 eur v prípade psa v byte a sedem eur v rodinnom dome. V Lamači je to 33 eur pri psíkovi v byte a päť eur v dome, v Podunajských Biskupiciach či Rači je to 40 eur pri psíkovi chovanom v byte a desať eur pri psíkovi v dome, či v Ružinove, kde je sadzba dane za psa v bytoch 40 eur a v rodinných domoch alebo rekreačných a záhradných chatkách 16,60 eura.

Niektoré mestské časti rozlišujú pri bytoch aj veľkosť psa. Napríklad v Petržalke zaplatí majiteľ za psa s výškou do 43 cm v kohútiku sumu 34 eur, pri väčšom psovi 67 eur ročne. V prípade rodinných domov veľkosť psa úlohu nezohráva a suma je rovnaká, a to 17 eur. A Devín rozlišuje aj to, či má majiteľ psa trvalý pobyt v mestskej časti, alebo nie. Rozdielne bývajú tiež sadzby dane v prípade právnických osôb, väčšinou však nebývajú výrazne vyššie ako v prípade fyzických osôb a psov chovaných v bytoch. Výraznou výnimkou je Staré Mesto, kde právnická osoba ako majiteľ psa zaplatí 400 eur ročne.

Majitelia psíkov si však v niektorých prípadoch môžu daň čiastočne znížiť. „Miestny poplatok za psa v bytovom dome je 50 eur. Majiteľ si však môže poplatok znížiť, ak so svojím psom absolvuje výcvik základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie. Vtedy môže ušetriť 20 eur,“ priblížil pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Zľavy, prípadné odpustenie dane môžu mať v niektorých prípadoch aj dôchodcovia či držitelia preukazov ZŤP, v Rači napr. tiež držitelia Jánskeho plakety v prípade jedného psa. Niekedy sa tiež platí menej alebo neplatí majiteľ vôbec, ak má psa adoptovaného z útulku, prípadne je pes vycvičený a využíva sa pri živelných pohromách.

Viaceré samosprávy však podotýkajú, že to nie je len o platení dane. Psičkári majú k dispozícii desiatky až stovky smetných košov na psie exkrementy. V niektorých mestských častiach dostávajú majitelia psov po zaplatení dane rolky s vrecúškami na psie výkaly, niekde sú spolu s lopatkami k dispozícii pri samotných košoch. Okrem toho sa samosprávy snažia budovať aj voľné výbehy či cvičiská pre psov.

Daň sa platí za psa staršieho ako pol roka a majiteľ ho musí prihlásiť do 30 dní. Vyrubenú daň za psa je daňovník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.

Na severozápade Slovenska zaplatia majitelia psov daň od päť do 100 eur

Mesto Žilina evidovalo na začiatku augusta na svojom území 4216 chovaných psov, mesto Čadca 1398 psov a mesto Martin približne 3200 psov.

Podľa hovorcu Žiliny Pavla Čorbu zaplatia majitelia psov v rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach Žiliny ročnú daň päť eur. „Majitelia psov v bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina zaplatia 40 eur. Za psa chovaného v podnikateľskom objekte právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa na území celého mesta Žilina zaplatí majiteľ daň 100 eur. Správca dane určuje u občanov, ktorí k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiali vek 67 rokov a viac, zníženie ročnej sadzby dane o 30 percent len za jedného psa,“ uviedol Čorba.

Doplnil, že od dane je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ak ho používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. „Čo je povinný preukázať kópiou dokladu o záchranárskych skúškach podľa skúšobného poriadku IPO-R na Slovensku, kópiou pracovnej knižky, v ktorej musia byť zapísané záchranárske skúšky a potvrdenie o vykonaní skúšok,“ dodal hovorca mesta Žilina.

V Martine musí podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej platiť daň každý majiteľ psa okrem držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na jedného psa.

Zdroj: TASR/AP

„Za psa chovaného v rodinných domoch na území celého mesta zaplatia majitelia ročnú daň deväť eur. Za psa chovaného v bytoch v bytových domoch na území mesta sa určuje sadzba dane na základe viacerých kritérií. Ak nie je uvedené inak, je ročná daň 45 eur. Za psa veľkých a bojových plemien a ich krížencov zaplatia majitelia ročnú daň 67 eur. Osamelo žijúci dôchodcovia, ktorí nechovajú veľké a bojové plemená psov, zaplatia ročne deväť eur. Za psa chovaného v podnikateľskom objekte je na celom území mesta pre právnickú a fyzickú osobu – podnikateľa ročná daň 45 eur,“ informovala Kalmanová.

V Čadci platia podľa vedúceho kancelárie primátora mesta Mariána Kráľa daň majitelia psov starších ako šesť mesiacov. „V rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta Čadca zaplatia ročnú daň päť eur. V bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Čadca je ročná daň 60 eur. Za psa, chovaného v podnikateľskom objekte – v sídle alebo prevádzkarni právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na území celého mesta Čadca je ročná daň 30 eur,“ uviedol Kráľ.

Doplnil, že od dane za psa je oslobodený občan, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 70 rokov a viac, žije v samostatnej domácnosti a nežije spoločne s inou zárobkovo činnou osobou. „Oslobodený je aj držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie od dane za psa sa vzťahuje len na jedného psa,“ uzavrel Kráľ.