Svetový deň zvierat: Zhodnoťte svoj postoj k živočíšnej ríši

0 625
Zdroj: OZ Túlavá labka

Svetový deň zvierat, pripadajúci na 4. októbra, poskytuje ľuďom príležitosť zamyslieť sa nad tým, akú hodnotu dáva človek životu zvierat v akejkoľvek jeho forme.

Ľudia na svete môžu v tento deň zhodnotiť svoj vzťah k živočíšnej ríši a uznať rozmanitosť úlohy zvierat vo svojom živote.

Zoologické záhrady v jednotlivých mestách otvárajú pri príležitosti tohto dňa brány a spestrujú program najmä pre detských návštevníkov.

Svetový deň zvierat si ľudia na svete pripomínajú 4. októbra od roku 1931, keď bol ustanovený na Európskej konferencii ekológov vo Florencii. Spočiatku ekológom išlo o upozornenie verejnosti na neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov.

Neskôr sa tento deň začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu a pripomínať na celom svete vo väčšom rozsahu. Človek si má 4. októbra väčšmi uvedomiť, čo všetko mu jednotlivé druhy živočíšnej ríše poskytujú. Ľudská bytosť si má uvedomiť, že „nemá tvár“ mu nielen napĺňa žalúdok, ale obohacuje jej aj život o citové väzby, zážitky či vzťahy.

Organizácie na ochranu zvierat od 30. rokov 20. storočia každoročne pripravujú útulky pre zvieratá, umožňujú ich návštevy, organizujú zbierky a upozorňujú na surové zaobchádzanie so zvieratami či na nelegálny obchod s nimi.

Patrónom zvierat aj životného prostredia je svätý František z Assisi; dátum Svetového dňa zvierat súvisí s úmrtím tohto svätca. Zakladateľ rádu františkánov považoval zvieratá za živé Božie stvorenia a hovoril o nich ako o „bratoch a sestrách“ človeka. Práve preto sa pokladá za ich prvého ochrancu.