Študenti vychovávajú vodiaceho psa a spoznávajú život nevidiacich

0

Nezvyčajným „žiakom“ Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy (SOŠ) v Lučenci je šteňa labradora Celzi, ktoré študenti odboru kynológia pomáhajú socializovať a vychovať z neho vodiaceho psa.

Ako TASR informovala Katarína Štulajterová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) v Bratislave, ide o pilotný projekt na podporu komunity nevidiacich a slabozrakých, ktorý ich organizácia spustila spolu so SOŠ.

„Psík Celzi sa učí zvládnuť základné hygienické návyky a pokojne sa správať v interiéroch, v procese socializácie sa oboznamuje s rôznymi podnetmi a prostrediami. Základom zvládnutia náročného výcviku vodiaceho psa je správna socializácia a výchova šteniatok hneď od narodenia,“ uviedla Štulajterová.

Projekt s názvom Zvýšenie senzibility mládeže a jej informovanosti o problematike nevidiacich, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového projektu Dôvera, bude podľa jej slov trvať počas celého školského roka. „Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o problematike nevidiacich a slabozrakých, predstaviť problematiku tyflokynológie a získať ambasadorov z radov študentov, ktorí prispejú k podpore komunity nevidiacich,“ dodala Štulajterová.

VŠVAP pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnými vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom. Od roku 1995 v organizácii vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako jediná organizácia na Slovensku získala akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov.