Stropkovskí poslanci stanovili podmienky držania psov na území mesta

0

V Stropkove začne platiť od 15. marca všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o chove psov, do ktorého mestskí poslanci zakomponovali chýbajúcu úpravu týkajúcu sa podmienok držania psov na jeho území.

Nová právna norma upravuje podrobnosti o vodení psov, vymedzuje miesta, kde je zakázaný vstup so psom a ustanovuje povinnosti pre majiteľov psov, ako postupovať pri znečisťovaní verejných priestranstiev.

Ako informoval TASR hovorca mesta Peter Novák, podľa tohto ustanovenia, ak pes znečistí verejné priestranstvo, jeho sprievodca je povinný výkaly bezprostredne odstrániť. V prijatom VZN sa uvádza, že ten, kto psa vedie, je povinný na výzvu príslušníkov Mestskej polície preukázať, že má pri sebe pomôcku alebo vrecúško na odstránenie výkalov.

Takéto vrecúška mesto poskytuje majiteľom psov zdarma pri zaplatení ročnej dane za ich miláčikov. V Stropkove je ročná daň za psa chovaného v bytovom dome 23,23 eura. Za psa v rodinnom dome zaplatí jeho majiteľ 6,63 eura a daň za psa chovaného v podnikateľskom objekte je stanovená na 16,59 eura.

Stropkovská samospráva začala vlani na webstránke mesta zverejňovať zoznam psov, za ktorých ich majitelia platia daň. Verejnosť si to môže porovnať s realitou. K 31. januáru tohto roku je zaevidovaných v Stropkove 537 psov, za ktorých občania zaplatili ročnú daň.

Dodržiavanie nového VZN majú v rukách mestskí policajti. Od 1. apríla im bude veliť nový náčelník, ktorý vzišiel z výberového konania. Hovorca uviedol, že z piatich uchádzačov odporučila výberová komisia primátorovi mesta, aby navrhol mestskému zastupiteľstvu vymenovať za nového náčelníka Mariána Harmadu. Poslanci v týchto dňoch návrh schválili. Do tohto termínu je povereným náčelníkom Mestskej polície Juraj Lehocký.
TASR