Bojovníkom proti pokusom na zvieratách zaživa ostáva už len pár dní

0 1618

Bratislava 20. októbra (Útulkovo.sk) – Už len 11 dní majú bojovníci proti pokusom vykonávaným na zvieratách zaživa, na vyzbieranie chýbajúcich 50 tisíc podpisov pod celoeurópsku iniciatívu Stop vivisekcii! Podporiť ju môžete aj vy.

Na to, aby sa iniciatívou zaoberala Európska komisia, je potrebné do 1. novembra vyzbierať milión podpisov, pričom aspoň sedem štátov musí dosiahnuť predpísané minimum podpisov.

Záštitu nad vyzbieraním 9750 podpisov zo Slovenska prevzala Sloboda zvierat, ktorá oboznamovanie slovenskej verejnosti s problémom vivisekcie spustila v polovici júna. „Slovensko 2. októbra prekročilo požadované minimum 9750 podpisov,“ informovala Útulkovo.sk koordinátorka kampane Stop vivisekcii Selma de Donnová. „Pridali sme sa tak k Belgicku, Bulharsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku a Slovinsku a spolu tvoríme sedmičku krajín, ktoré dosiahli 100 percent potrebných podpisov,“ dodala.

Pre úspech iniciatívy je nevyhnutné, aby aspoň sedem členských štátov dosiahlo požadované minimum podpisov. „Bolesť a utrpenie bezbranných bytostí pri krutých pokusoch, medzi ktoré vivisekcia nepochybne patrí, musia byť jednoznačne označené za neprijateľné pre prax,“ zdôraznila koordinátorka.

Vivisekcia je chirurgický zákrok či dlhodobejší experiment na zvierati vykonávaný zaživa a bez umŕtvenia. Táto iniciatíva vznikla po protestoch európskych občanov proti schváleniu smernice Európskeho parlamentu 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Občania v nej vyzývajú Európsku komisiu, aby kontroverznú smernicu zrušila a predložila nový návrh obsahujúci zákaz pokusov na zvieratách pri biomedicínskych a toxikologických výskumoch. Naopak – zamerať by sa v nej mala na využitie nových metód a technológií reflektujúcich špecifickosť ľudského organizmu.

Smernica 2010/63/EÚ totiž neobmedzila týranie zvierat pri pokusoch, pričom politiky Európskej únie musia brať do úvahy potreby a ochranu zvierat ako cítiacich bytostí. Článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí:

„Pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru, berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva.“

Podľa iniciátorov celoeurópskej petície Stop vivisekcii musí byť ochrana týchto práv uznaná ako priorita Európskej únie a zabezpečená jednotným právnym rámcom na európskej úrovni. Pokusy na zvieratách podľa viacerých odborníkov predstavujú vážne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, keďže testovanie na zvieratách v čase rozvinutých technológií nemá žiadne prediktívne hodnoty pre človeka a bráni rozvoju nových metód v biomedicínskom výskume.

Petícia Stop vivisekcii prebieha do 1. novembra. Podpísať ju môžte tu: http://www.slobodazvierat.sk/Zastavme-pokusy-na-zvieratach.340.0.html?bdrm=tif0ab0ce29-6eb61d7d

Útulkovo.sk
Ilustračné foto TASR/AP