Špecifikom SOŠ veterinárnej v Nitre je účasť zvieratiek na vyučovaní

0

Účasť zvieratiek na vyučovaní je špecifikom Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Žiaci si môžu na vyučovanie priniesť vlastné zvieratá, najmä psov, menšie druhy, ale aj cudzokrajné zvieratá.

Vo vlastnej školskej voliére chovajú hydinu, králiky, ovce, kozy, ošípané, somárika i poníka. V školskom viváriu a teráriu sú umiestnené hady, korytnačky.

Za posledné tri roky pribudla včelnica so šiestimi úľmi, kde získavajú žiaci základy včelárenia. Súčasťou školy sú nielen učebne a laboratóriá, ale aj pitevňa.

Stredná odborná škola veterinárna v Nitre je jednou z dvoch štátnych veterinárnych škôl na Slovensku. Po niekoľkoročnom útlme záujem o štúdium v posledných rokoch narastá. V súčasnosti študuje na škole 464 žiakov. Vybrať si môžu z dvoch odborov – agropodnikanie a veterinárne zdravotníctvo a hygiena. V rámci agropodnikania môžu žiaci študovať farmárstvo a kynológiu, v rámci veterinárneho zdravotníctva a hygieny chov hospodárskych zvierat a chov cudzokrajných zvierat.

Súčasťou vzdelávania na Strednej odbornej škole veterinárnej je celoročná prax študentov. Okrem poľnohospodárskych podnikov a fariem ju žiaci vykonávajú aj v zoologickej záhrade v Bojniciach, vo viváriu i botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, v Školskom podniku SPU i v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Nitre. Zaujímavou skúsenosťou je prax v Japonsku, ktorá trvá už štyri roky. Dvojica študentov absolvuje v Japonsku trojmesačnú stáž, druhá dvojica polročnú pracovnú stáž. S ponukou stáží školu oslovil vtedajší honorárny konzul Japonska v SR Masahiro Yamamoto. Študenti pracujú podľa potreby na práve aktívnych výskumoch v mikrobiologickom laboratóriu.