SOS/BirdLife: Ochrana vzácneho dropa je na Slovensku problematická

0

Ochrana dropa veľkého, najťažšieho lietajúceho vtáka na svete, je na Slovensku podľa ornitológov stále problematická. Napriek veľkým počtom zimujúcich dropov v SR hniezdi len niekoľko jedincov.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko poukazuje, že napriek tomu, že štát vlastní v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia nemálo pôdy, nedokáže tam dlhé roky zabezpečiť hospodárenie v prospech dropa.

Sysľovské polia sú posledným územím, kde drop na Slovensku hniezdi. V roku 2016 tu vyhniezdili tri sliepky dropa. „Opätovné hniezdenie bolo zaznamenané vďaka zvýšeniu pestrosti krajiny v časti územia, kde hospodária menší farmári a vzniku viacerých menších políčok so striedajúcimi sa plodinami obilnín a strukovín. Na väčšine územia ale pretrváva veľkoplošné priemyselné pestovanie kukurice či repky, čo dropom na hniezdenie nevyhovuje,“ povedal Ján Gúgh, hovorca SOS/BirdLife Slovensko.

Upozornil, že na pozemkoch, ktoré vlastní štát, sa naďalej komerčne hospodári. „Schizofrénia štátu je tu pritom naozaj výrazná. Štát tu chce chrániť dropy, ale na druhej strane chce aj prenajímať poľnohospodársku pôdu konvenčným poľnopodnikateľom… Ak by sa situácia v tomto zmenila a štát by lepšie nastavil podmienky pre farmárov, dropy by sa vrátili vo väčšom počte ako hniezdiaci druh nielen na Sysľovské polia, ale bolo by možné očakávať, že opätovne osídlia aj ďalšie časti Žitného ostrova,“ doplnil Gúgh.

Situáciu v chránenom vtáčom území ministerstvo životného prostredia podľa svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka pozorne sleduje. „Za týmto účelom rezort pripravuje pracovné rokovania aj za účasti tretieho sektora. Jedno z nich sa uskutočnilo v piatok (10.2.), boli na ňom aj zástupcovia SOS/BirdLife. Cieľom bude hľadať najvhodnejšie riešenia, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu tohto územia, vrátane tu žijúcich ohrozených druhov,“ reagoval Ferenčák.

Najťažší lietajúci vták na svete patrí u nás medzi najvzácnejšie hniezdiace druhy. Napriek tomu, že mu hrozilo vyhynutie, dropa sa zatiaľ podarilo zachrániť. Slovensko v súčasnosti zohráva významnú rolu v ochrane jeho západopanónskej populácie.