Služobné psy vyhľadávali v slovenských väzeniach drogy, ale aj výbušniny

1

Služobné psy Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vyhľadávali v minulom roku v slovenských väzeniach najmä drogy a výbušniny.

Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2016. „Medzi hlavné úlohy služobnej kynológie zboru patrí najmä zvyšovanie účinnosti bezpečnostného systému zboru, ochrana a stráženie objektov zboru, zaistenie bezpečnosti pri eskortách, bezpečnosti pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a nástražných a výbušných systémov,“ uviedol pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

Omamné a psychotropné látky vyhľadávali služobnými psami vo všetkých väzenských ústavoch zboru a to v 354.259 kusoch korešpondencie, v 30.339 kusoch batožiny, v 15.539 balíkoch, v 2206 vozidlách, v 13.661 celách a miestnostiach a 21.510-krát v odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených a odsúdených. Vyplýva z ročenky ZVJS.

V rámci plnenia Akčného plánu boja proti terorizmu sa služobné psy s udelenou kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti na vyhľadávanie nástražných výbušných systémov v roku 2016 využívali v ústavoch Prešov, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Bratislava, Ilava a Leopoldov. Tie sa vyhľadávali v 58.012 kusoch korešpondencie, v 3131 balíkoch, 2335 kusoch batožiny, 1273 celách a miestnostiach, 451 vozidlách a 1258-krát v odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených a odsúdených.

„Situáciu v súčasnosti vnímame ako stabilizovanú, avšak úsek kynológie vyvíja aktivity na zefektívnenie procesu obstarávania psov pre potreby zboru bez navyšovania finančných prostriedkov vynakladaných zborom na túto oblasť. V októbri 2016 ZVJS požiadal Slovenskú úniu chovateľov nemeckých ovčiakov o organizáciu výstavy, bonitácie a rebonitácie v roku 2017 len pre potreby zboru, ktorá by bola zahrnutá do Kalendára akcií Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov na rok 2017. Organizáciou takéhoto podujatia by zbor v konečnom dôsledku získal vhodný chovný materiál pre následnú reprodukciu nemeckého ovčiaka v rámci združenia chovateľov nemeckých ovčiakov (ústav má v prípade úspešného vrhu bezodplatný nárok na jedno šteňa),“ uviedol Baláž.