Sloboda zvierat v roku 2016 našla domov 5303 zvieratám v núdzi

0 10127

V roku 2016 prijala Sloboda zvierat (SZ) 7779 zvierat v núdzi, 5303 z nich našlo po adopcii domov a 1497 sa vrátilo k pôvodným majiteľom.

SZ upozorňuje na zákonnú povinnosť obcí vykonávať odchyt túlavých zvierat a umiestňovať ich do karantén a útulkov. Na podnety občanov o zlom zaobchádzaní so zvieratami odporúča využívať Linku proti krutosti. TASR o tom informovala predsedníčka SZ Pavla Dugovičová.

„Teší nás, že sme minulý rok mohli pomôcť takému vysokému počtu zvierat v núdzi. Z prijatých 2175 zvierat v útulku Bratislava, sme nový domov našli 1396 psom a mačkám, 698 sme vrátili pôvodným majiteľom, a v rámci manažmentu populácie pouličných zvierat sme v spolupráci s magistrátom vykastrovali 166 pouličných mačiek v intraviláne mesta,“ povedala Dugovičová.

Občanom, ktorí nájdu zatúlané zviera v Bratislave, radí obrátiť sa na mestskú políciu, pričom odchyt vykoná SZ. Ľudia v obciach by mali kontaktovať miestnu políciu alebo úrad starostu. Podľa zákona majú obce túlavé zvieratá odborne odchytávať a umiestňovať ich do karantén a útulkov. Tie by mali zriaďovať alebo finančne podporovať existujúce zariadenia. „Mrzí nás že, že mnohí starostovia o tejto svojej zákonnej povinnosti netušia a situáciu neriešia. Výsledkom je, že mnohé útulky odchytávajú bezprizorné zvieratá bez finančnej podpory a suplujú tak povinnosti samospráv,“ dodala predsedníčka SZ.

V prípadoch zlého zaobchádzania so zvieratami odporúča volať na Linku proti krutosti (LPK). Prostredníctvom inšpektorov SZ už 12 rokov takéto hlásenia preveruje a vykonáva nápravu. V roku 2016 sa cez LPK podarilo odobrať 211 týraných zvierat, pre ktoré zabezpečila vo svojich útulkoch starostlivosť, liečbu a následné umiestnenie do nových domovov.

Hlavný inšpektor SZ Jozef Chmel v tejto súvislosti doplnil, že z 900 podnetov od občanov sa organizácii podarilo viac ako 700 úspešne vyriešiť samostatne alebo v spolupráci s regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.