VIDEO: V Európskej únii živorí 150 miliónov prasiat, zmrzačujú ich zaživa

0

Bratislava 26. januára (Útulkovo.sk) – Desiatky fariem v Európe chovajú prasatá v otrasných podmienkach! Žijú v holých klietkach, na roštových podlahách bez slamy alebo inej vhodnej podstielky, skracovaním chvostíkov a zubov ich zmrzačujú zaživa. Neraz dochádza u týchto zvierat ku kanibalizmu. Výnimkou nie sú ani kastrácie pri plnom vedomí. Takto živorí 150 miliónov prasiat v celej Európe.

Takéto spôsoby sú v rozpore s európskou legislatívou na ochranu prasiat. Pri návštevách európskych fariem odhalila Compassion in World Farming, ktorá je partnerskou organizáciou Slobody zvierat, rozsiahle týranie. Boli to neohlásené kontroly, preto ukázali skutočný stav chovov.

prasatá3Ako pre Útulkovo.sk uviedla Silvia Čaňová zo Slobody zvierat, na farmárskych chovoch bývajú prasnice zatvorené počas celej gravidity v úzkych klietkach a ležia vo vlastných výkaloch. „Postupne sa u nich prejavujú známky kanibalizmu kvôli extrémnej nude a stresu,“ dodala.

Na mnohých farmách zvieratá trpia bez ošetrenia, v koridoroch ležia bez pomoci, prípadne pri už mŕtvych zvieratách. „Všetko toto je zakázané a takéto zaobchádzanie so zvieratami je neprípustným ignorovaním právnych predpisov Európskej únie (EÚ) na ochranu prasiat,“ zdôraznila. Napriek tomu, že EÚ mala na implementáciu právnych predpisov takmer 11 rokov, nie sú zákony riadne presadzované, ale naopak pravidelne prehliadané v celej EÚ. Výsledkom je každoročné utrpenie miliónov prasiat v celej EÚ.

V tejto súvislosti sa aj Sloboda zvierat pridala k výzve ministrom poľnohospodárstva a členom Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov pri EÚ, prostredníctvom ktorej žiada o prijatie okamžitých opatrení, ktoré zaistia, že krajiny budú postupovať plne v súlade so Smernicou o ochrane prasiat, a že budú podporovať svojich kolegov z iných členských štátov EÚ, aby urobili to isté.

prasatá2Signatári výzvy vyjadrujú znepokojenie nad tým, že v mnohých krajinách EÚ: „často ignorujú legislatívu EÚ zakazujúcu rutinné kupírovanie chvostíkov a skracovanie a obrusovanie zubov, často ignorujú požiadavku obohatiť ustajnenie o slamu alebo iný vhodný materiál, ktorý prasatám umožní prirodzené rýpanie, hrabania a hľadanie si potravy a skúmanie prostredia, veľa prasníc je naďalej držaných v tesných klietkach počas dlhých mesiacov gravidity napriek obmedzeniam, ktoré legislatíva ukladá všetkým členom EÚ.“

Vyzývajú na ukončenie takýchto praktík a apelujú na farmárov, aby dodržiavali zákony. Ak chcete podporiť túto výzvu, môžte tak urobiť TU

Pozrite si ako vyzerajú chovy prasiat na farmách:

Útulkovo.sk
Foto a video: Youtube