Sloboda zvierat potvrdila v minulom roku vyše 400 prípadov týrania

0 3211

Bratislava 16. januára (Útulkovo.sk) – Inšpektori Slobody zvierat sa v uplynulom roku zaoberali 625 prípadmi týrania. Z nich sa až 424 potvrdilo ako opodstatnených. Podali dokonca dve trestné oznámenia. Útulkovo.sk o tom informovala Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.

Sloboda zvierat denne rieši nahlásené prípady zanedbanej starostlivosti a týrania zvierat prostredníctvom svojej celoslovenskej siete neštátnych inšpektorov. Tí prešetrujú najmä podnety zo strany verejnosti, ktoré upozorňujú na nevhodnú alebo zanedbanú starostlivosť a týranie spoločenských, hospodárskych a divožijúcich zvierat (cirkusy) a v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) a políciou, zjednávajú nápravu.

zachránený psík1Inšpektormi Slobody zvierat sú neštátni dobrovoľní inšpektori, a nemajú napr. právo prísť na pozemok a vziať majiteľovi psa, ani keď ho týra, aj keď si to ľudia často myslia. „Využívame však všetky zákonné a ľudské možnosti, aby sme zvieraťu pomohli. V prvom rade návštevu a pohovor, poučenie majiteľa o správnej starostlivosti, v ťažších prípadoch sa snažíme o dohodu, aby sa zvieraťa dobrovoľne vzdal a zabezpečíme umiestnenie zvieraťa v útulku a veterinárne ošetrenie, liečbu, prípadnú operáciu a hľadanie nového domova,“ priblížila Čaňová.

Ak je vyjednávanie neúspešné, podáva Sloboda zvierat podnet na príslušné štátne orgány: RVPS alebo políciu. „Pri odobratí zvieraťa z príkazu RVPS, takisto ponúkame miesto v útulku,“ dodala.

V roku 2013 bolo nahlásených 625 prípadov týrania zvierat alebo zanedbávania starostlivosti, z toho až 424 bolo opodstatnených. O 93 prípadoch informovala Sloboda zvierat RVPS, podala dve trestné oznámenia a odobrala 209 zvierat, z toho 191 takých, ktorých sa majiteľ vzdal dobrovoľne alebo sa našli opustené. Osemnásť zvierat odobrala RVPS.

zachránený psík„Najčastejšie podnety upozorňujú na podvyživené zvieratá bez vody, bez prístrešku, zvieratá v stiesnenom koterci alebo permanentne uviazané na krátkej reťazi, bez možnosti akéhokoľvek voľného pohybu,“ uviedla inšpektorka Slobody zvierat pre stredné Slovensko Mária Sliacka. Ako dodala, častým podnetom je aj neposkytnutie potrebnej lekárskej starostlivosti alebo zákroku v prípade ochorenia a zranenia. „Výsledkom je vo všetkých prípadoch utrpenie zvieraťa,“ upozornila.

Ľudia a majitelia zvierat by mali vedieť, že zanedbať svoje zviera, riadne sa oň nestarať alebo ho vyhodiť a teda sa ho zbaviť, sú všetko trestné činy. Verejnosť môže ohlasovať podozrenia z nevhodnej starostlivosti alebo týrania zvierat Slobode zvierat na adrese inspektor@slobodazvierat.sk alebo jednotlivých RVPS, kontakty nájdete  TU, ktorých inšpektori majú kompetencie vykonávať aj neohlásené kontroly zdravia a pohody zvierat a okrem uloženia opatrení na nápravu, môžu chov v prípadoch závažných porušení aj zrušiť. Inšpektori môžu a majú kontrolovať spoločenské, hospodárske zvieratá a tiež zvieratá v cirkusoch. Musia prešetriť každý písomný podnet a napísať z kontroly správu, ktorú je možné si vyžiadať.

sz psík

„Týranie zvierat bohužiaľ nie je ojedinelý jav. Čoraz častejšie narážame nielen na prípady, ktoré sú dôsledkom nesprávnej starostlivosti o zvieratá, ale často ide aj o vedomé týranie,“ zhodnotila Čaňová. Upozornila tiež, že trestné pritom nie je len samotné týranie, ale aj neohlásenie týrania alebo podozrenie z neho, pokiaľ je človek jeho svedkom. „Odhalené prípady týrania sú však len vrcholom ľadovca, preto apelujeme na ľudí, aby neostávali ľahostajní a zlé zaobchádzanie so zvieratami ohlasovali. Bez ich spolupráce záchrana zvierat nie je možná,“ apelovala.

Zároveň poďakovala všetkým inšpektorkám Slobody zvierat a regionálnym centrám s útulkami, ktoré preberajú časť psíkov v regiónoch, tiež spolupracovníkom Slobody zvierat, dobrovoľníkom a fotografom a v neposlednom rade aj nahlasovateľom prípadov. „Bez ich činnosti by naša práca nebola možná,“ vyzdvihla.

Útulkovo.sk
Ilustračné foto: Sloboda zvierat