Sledované mláďatá orlov kráľovských navštívili už aj Bielorusko

0

Mláďatá orlov kráľovských Zora a Štefánia, ktoré sledujú ornitológovia z Ochrany dravcov na Slovensku, naposledy navštívili už aj Bielorusko.

Údaje z vysielačiek pomáhajú odkrývať nielen tajomstvá zo života orlov, ale aj nelegálne praktiky ľudí.

„V lete 2017 sme v rámci projektu LIFE Pannon Eagle šiestim mláďatám orlov kráľovských osadili GPS vysielačky, z toho trom zo západného Slovenska a trom z východného Slovenska. Ide o ľahké zariadenia, ktoré sú na telo upevnené podobne ako batoh, pričom batériu priebežne dobíja malý solárny panel. Údaje, ktoré nám GPS vysielačky posielajú, sú mimoriadne cenné. Zisťujeme, v ktorom území sa mladé jedince pohybujú a zároveň podľa charakteru lokalizácií vieme, či sú v poriadku. Aktuálne sú GPS vysielačky aktívne už iba na orliciach Zore a Štefánii z východného Slovenska. Jedno mláďa uhynulo minulý rok na respiračné ochorenie. Orlica Zuzana bola nájdená po Vianociach v blízkosti obce Diakovce otrávená návnadou, ktorú sem umiestnil človek,“ uviedol Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku. Ďalšie dva jedince, Sára a Peter, zmizli bez stopy. Predpokladá sa, že môže ísť aj o poruchu zariadenia.

Orol kráľovský je podľa Veselovského na Slovensku veľmi vzácny, každý jedinec je preto mimoriadne cenný pre životaschopnosť populácie.

„Minulý rok na Slovensku hniezdilo iba 55 párov, v celom Panónskom regióne len necelých 300 párov, tento región zahŕňa časti Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska a Rakúska. Jedince pohlavne dozrievajú a zapájajú sa do rozmnožovacieho cyklu v štvrtom alebo piatom roku. Celý život sa stretávajú s rôznymi nástrahami a prekážkami – od nedostatku potravy, cez kolízie s automobilovou a vlakovou dopravou, až po nelegálne otravy a zástrely. Pritom orol kráľovský môže žiť vo voľnej prírode desiatky rokov. Dôkazom je samec, ktorého našli uhynutého maďarskí kolegovia tento rok na jar. Vďaka údajom z ornitologického krúžku vieme, že ako mláďa ho pred 23 rokmi okrúžkoval na východnom Slovensku Štefan Danko,“ vysvetlil Veselovský.

Ako ďalej povedal, kým mladé jedince dospejú, tak sa túlajú po svete. Získavajú skúsenosti a spoznávajú územie, kde raz možno budú hniezdiť.

„Pohyb monitorovaných jedincov pravidelne kontrolujeme a údaje si vymieňame so spolupracovníkmi zo zahraničia. Na základe údajov z GPS vysielačiek vieme, že orlica Zora navštívila už deväť krajín a Štefánia dokonca desať. Najviac nás prekvapilo, že oba jedince nezávisle od seba urobili prelet až do Bieloruska. Aktuálne sa Zora aj Štefánia zdržiavajú v Maďarsku. S napätím čakáme, čím nás opäť prekvapia,“ dodal Veselovský.