Rimavská Sobota vypíše na zriadenie útulku pre zvieratá verejnú súťaž

0

Absenciu útulku pre opustené zvieratá sa samospráva Rimavskej Soboty rozhodla riešiť vypísaním verejnej obchodnej súťaže. V rámci nej hľadajú subjekt, ktorý by útulok v meste vybudoval aj prevádzkoval.

Vypísanie obchodnej súťaže schválili mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí a zároveň zobrali na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra mesta Ladislava Šťavinu o pokuse vybudovania útulku v meste v rokoch 2012 až 2015.

Vybranému záujemcovi o výstavbu útulku mesto na tento účel bezplatne poskytne pozemok a na vlastné náklady vybuduje vodovodnú a elektrickú prípojku. Okrem toho bude na prevádzku zariadenia ročne prispievať sumou 16.000 eur, ktorú vyberie od občanov na dani za psov. Ak sa do súťaže neprihlási žiadny záujemca, samospráva sa tento problém pokúsi riešiť v rámci Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu.

Podľa slov niektorých poslancov a primátora mesta Jozefa Šimka sa priamo mestu prevádzkovanie útulku neoplatí, keďže ročne je odchytených 40 až 80 psov a náklady na ročnú prevádzku zariadenia by boli okolo 50.000 až 80.000 eur. Poslanec Július Sojka, ktorý sa v minulosti za výstavbu útulku zasadzoval, však uvedené čísla na zasadnutí spochybnil.

„Konzultoval som tieto veci s majiteľkou útulku v Lučenci. Vo svojom zariadení máva 500 zvierat a výdavky okolo 45.000 eur,“
konštatoval. Reálny počet túlavých psov v Rimavskej Sobote je podľa neho navyše podstatne vyšší ako počet odchytených. „Keby sa urobil odchyt len na jednom konkrétnom mieste, tak naplníme celý útulok,“ dodal.

Zároveň však neverí, že sa toto zariadenie v meste v najbližších rokoch postaví, keďže jedinečná šanca sa podľa neho už prepásla v čase, keď jeho výstavbu chcela financovať miestna podnikateľka. „Útulok tu mohol byť zadarmo. Ten, kto hodil polená pod nohy tomuto projektu, bolo mesto. Vypísanie súťaže je síce dobrá snaha, ale po tom, ako občania videli, že sa zmarilo postavenie útulku zadarmo, si myslím, že tento návrh je nereálny,“ povedal pre TASR.

V rozprave k tomuto bodu, ktorá trvala takmer hodinu, sa poslanci zaoberali tiež otázkou, či mesto postupovalo v zmysle platnej legislatívy pri spracovaní petície za výstavbu útulku v meste, ktorú podpísalo 3600 občanov. Ako v tejto súvislosti za zasadnutí priznal hlavný kontrolór, mesto v tomto prípade zákonnú lehotu prekročilo.

V celom okrese Rimavská Sobota, ktorý je rozlohou tretí najväčší na Slovensku, neexistuje v súčasnosti ani jediný útulok pre túlavé zvieratá. Najbližšie útulky sa nachádzajú susedných mestách Revúca a Lučenec, kde je v rámci okresu v prevádzke ešte aj druhý útulok vo Fiľakove.