Príslušníci ZVJS majú na výkon svojej služby 145 havkáčov

0 356

V súčasnosti má Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) k dispozícii 145 služobných psov.

„Medzi hlavné úlohy služobnej kynológie patrí najmä zvyšovanie účinnosti bezpečnostného systému zboru, ochrana a stráženie objektov zboru, zaistenie bezpečnosti pri eskortách, bezpečnosti pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a nástražných a výbušných systémov. Aktuálne Zbor väzenskej a justičnej stráže disponuje celkovo 145 služobnými psami. Z toho 69 v rámci klasickej kynológie (všestranný a obranár), 59 v rámci špeciálnej kynológie (omamné a psychotropné látky, výbušniny) a 17 v súčasnosti zaradených do výcviku,“ informoval TASR riaditeľ Kancelárie Generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

Podľa jeho slov, pokiaľ ide o plemená služobných psov, 121 kusov je nemecký ovčiak, 20 kusov belgický ovčiak, jeden rotvajler, jeden veľký bradáč, jeden labradorský retriever a jeden weimarský stavač. Dĺžka obdobia pre získanie kategórie vycvičenosti a použiteľnosti služobného psa je veľmi individuálna a závislá od príslušnej kategórie vycvičenosti, pričom môže trvať až 16 mesiacov.

„ZVJS v oblasti služobnej kynológie aktívne spolupracuje aj s inými ozbrojenými zložkami SR, a to najmä Policajným zborom, Finančnou správou a Vojenskou políciou. K neustálemu rozvoju spolupráce v oblasti služobnej kynológie nemalou mierou prispievajú pravidelné stretnutia kynológov, inštruktážno-metodické zamestnania zamerané na klasickú alebo špeciálnu kynológiu, školenia kynológov v oblasti rôznych výcvikových trendov, kooperačné výcviky ozbrojených zborov, ale tiež v „ostrých akciách“ pri preverovaní oznámení nástražných výbušných systémov, ako aj pri vyhľadávaní omamných a psychotropných látok pri domových prehliadkach,“ objasnil ďalej Baláž.

ZVJS rozvíja oblasť služobnej kynológie aj na medzinárodnej úrovni, predovšetkým s Väzenskou službou Českej republiky, Väzenskou službou Maďarska a Vojenskou políciou ČR. Táto spolupráca sa realizuje formou spoločných výcvikov, aj účasťou na kynologických súťažiach, počas ktorých sú naši kynológovia konfrontovaní s tými najlepšími domácimi, a tiež zahraničnými účastníkmi.

„Všetky tieto aktivity a činnosti potvrdzujú, že služobná kynológia zohráva v špecifických podmienkach väzenských zariadení svoje nezastupiteľné miesto, a to či už v rámci prevencie na elimináciu prieniku nepovolených vecí do ústavov, ale aj ako účinný prvok zaistenia bezpečnosti a ochrany, vrátane personálu a väznených osôb,“ dodal na záver Baláž.