Prievidzkí psičkári majú k dispozícii nový výbeh v Čerešňovom sade

0

Psičkári majú v Prievidzi k dispozícii pre svojich zverencov nový výbeh. Ešte v závere minulého roka pribudol v Čerešňovom sade na sídlisku Kopanice. Informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

„Zo strany obyvateľov je dopyt po označených plochách, na ktorých je povolené vypustiť psíkov z vôdzky. V Čerešňovom sade sme preto investovali do vyčistenia plochy a osadenia tabuliek s označením. Zámerom v tejto lokalite je postupne vybudovať aj oplotený výbeh pre psy na pozemku, ktorý si mesto prenajme od cirkvi,“ priblížila poslankyňa mestského zastupiteľstva Katarína Vráblová.

Obdobný scenár je už realitou aj na sídlisku Žabník. V tejto lokalite mesto označilo voľný výbeh pre psy, no chýbalo tam oplotenie. To tam už v súčasnosti je. „Teším sa, že vznikla ďalšia takáto plocha, na ktorej môžu psičkári venčiť svojich psíkov. Mali sme podnety, že sa psíkov báli deti, ktoré sa hrali na neďalekom ihrisku. Oplotenie teda prispieva zvýšeniu bezpečnosti,“ vysvetlila poslankyňa Viera Ďurčeková. Samospráva podľa nej plánuje aj tento výbeh ešte rozvíjať. „Napríklad osadením agility prekážok, podobne ako boli doplnené vo výbehu na Zapotôčkoch,“ dodala.

V lokalite Prepadliská samospráva využívala na voľný výbeh súkromné pozemky. Keďže investor na nich realizuje svoj investičný zámer, premiestnila tabuľky označujúce voľný výbeh pre psy na druhú stranu chodníka na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta.