Prievidza bude musieť označiť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný

0
Zdroj: OZ Pomoc psom

Prievidzská radnica bude musieť označiť verejné priestranstvá v meste, kde je voľný pohyb psov zakázaný.

Povinnosť jej vyplýva z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorý skúmal doteraz platné miestne všeobecne záväzné nariadenie (VZN). V ňom mesto vymedzilo miesta, kde sa psičkári môžu so svojimi zverencami voľne pohybovať.

Samospráva nevylučuje, že bude iniciovať zmenu príslušnej legislatívy.

Prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája schválili nové VZN o podmienkach držania psov na území mesta. To určuje i miesta, kde je voľný pohyb a pohyb psov všeobecne zakázaný. „Tieto zmeny sme museli zapracovať z dôvodu rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, naše pôvodné VZN napadol prokurátor a teda museli sme zosúladiť tie veci, ktoré boli sporné,“ uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.

V Prievidzi mali podľa neho doposiaľ vyznačené miesta, na ktorých bolo možné venčiť psov. Na to odkazovala i stať pôvodného VZN, na ktorú podľa prokuratúry i súdu nebolo mesto zmocnené zákonom. „Teraz, alebo podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu musíme označiť tie miesta, na ktorých je zakázaný voľný pohyb psov. Dá sa povedať, že v praxi by sme mali označiť všetky miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný,“ priblížil s tým, že v zásade pôjde najmä o námestia, hlavné ulice, pešie zóny a podobne, ktoré by mali mať viditeľné textové označenie alebo piktogram.

Hovorca mesta nevylúčil, že vyznačenie miest, kde je pohyb psov zakázaný, môže spôsobiť vizuálny smog. „Je to presne to, čomu sme sa chceli vyhnúť, preto sme aj označovali miesta, kde je voľný pohyb psov dovolený. Musíme však rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a teda musíme postupovať týmto spôsobom. Teraz je pred nami úloha vyrovnať sa s týmto rozhodnutím tak, aby sme čo najviac eliminovali prípadný vizuálny smog. Naše prvotné plány sú postavené na tom, že by sme označili niektoré verejné priestranstvá nálepkami s piktogramom,“ ozrejmil.

Na znení pôvodne platného VZN, teda stati o voľnom pohybe psov, trvala prievidzská radnica dlhšiu dobu. O jej preverovaní v rámci legislatívy s ňou komunikovali i iné mestá. „Sledovali tento prípad, pretože im taktiež nie je ľahostajné vyznačiť všetky miesta, my sme išli na Najvyšší súd SR a dá sa povedať, že tento náš zámer skončil tak, že nie v súlade s legislatívou. Samozrejme, my tu máme ešte cestu prípadných návrhov na zmenu legislatívy,“ dodal Ďureje.

Nová miestna norma tiež určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, úpravu podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami či hovorí o zákaze vstupu psov do verejných budov, školských zariadení, kvetinových záhonov a na cintoríny.