Prezident A. Kiska uspel s vetom, protimnožiteľský zákon od SaS neprešiel

0 755
Foto: Sloboda zvierat

Zákon od SaS, ktorý mal od mája regulovať množenie psov, sa do praxe zavádzať nebude. Poslanci Národnej rady SR 21. marca neprelomili veto prezidenta Andreja Kisku, čím právnu normu stopli.

Po tom, ako zákon vo februári najskôr poslanci s podporou opozície a niektorých koaličných poslancov schválili, sa zástupcovia Mostu-Híd aj ministerstva pôdohospodárstva obrátili na Kisku, aby právnu normu vetoval. Na prelomenie verdiktu prezidenta by bolo potrebných aspoň 76 hlasov, protimnožiteľský zákon dnes podporilo len 31 poslancov.

Kiska v rozhodnutí ocenil snahu predkladateľov zaviesť reguláciu činností tzv. množiteľov psov z dôvodu, že na Slovensku je veľmi rozšírené nekontrolované množenie psov s cieľom predaja šteniat, a to najmä do zahraničia. Hlava štátu je však zároveň presvedčená, že právna úprava nerieši tieto problémy vhodným spôsobom a neprinesie očakávané zlepšenie v tejto oblasti. Zákon by sa totiž podľa Kisku negatívne dotkol veľkej skupiny poctivých chovateľov psov, ktorí by pri predaji čo i len jedného šteňaťa zo svojho chovu boli povinní si založiť živnosť.

„Regulácia zákonodarcom namierená na nekalú činnosť tzv. množiteľov psov postihne aj slušných chovateľov, ktorí chovajú psov ako svoju záľubu a predaj šteniat pre nich nepredstavuje sústavnú činnosť a zdroj pravidelného zisku,“ konštatoval Kiska.

Určite nezamýšľaným negatívnym dôsledkom právnej úpravy je podľa prezidenta aj to, že ustanovenie regulovaného chovu psov za podnikanie by znemožnilo veľkej skupine zamestnancov, ako sú úradníci, policajti, vojaci, vykonať odplatný prevod šteniat do vlastníctva inej osoby, pretože tieto osoby majú zo zákona zakázané podnikať. Ďalší vážny nedostatok videl Kiska v tom, že zákon by nebol v praxi dostatočne efektívnym nástrojom pri boji proti tzv. množiteľom psov, keďže by ho bolo možné obchádzať napríklad formou darovania šteniat.

Prezident zároveň privítal ambíciu ministerstva pôdohospodárstva prísť ešte v roku 2017 s novelou zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá by mala problémy nastolené schváleným zákonom riešiť komplexne.

Cieľom poslaneckej novely bolo regulovať množenie psov, ak ide o podnikanie a šteňatá sa predávajú. Chov psov, kde sa šteňatá darujú, mal ostať mimo regulácie. Novela mala zaviesť tzv. regulovaný chov psov ako formu podnikania, na ktorú by bol potrebný živnostenský preukaz.

Každého psa, ktorý sa v regulovanom chove narodí, mal chovateľ označiť a identifikovať a mal byť povinný zabezpečiť, aby samica psa, ktorá je súčasťou tohto chovu, bola veterinárne ošetrená po každej ukončenej gravidite, najmenej však raz ročne. Tí, ktorí šteňatá predávajú už v súčasnosti, mali mať čas do konca júla 2017, aby si zabezpečili regulovaný chov.