Prešovskí poslanci znížili daň za psa, ročný odklad schválili za psa z útulku

0

Prešov – Prešovčania budú od budúceho roka platiť nižšie poplatky za psov. Schválili to prešovskí poslanci, ktorí podporili zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Prešov o miestnych daniach.

Občania Prešova od januára budúceho roka zaplatia namiesto 66 eur za psa chovaného v byte 40 eur ročne. Čo sa týka poplatku za psa chovaného v rodinnom dome, záhradkárskej chate alebo na pozemku, ktorý neslúži na podnikateľské účely, sadzba dane sa znižuje zo 16 eur na desať eur ročne.

Zníženie dane za psa mesto zdôvodnilo tým, že Prešov mal doteraz jednu z najvyšších daní za psa na Slovensku. Ďalším dôvodom na zmenu bolo zistenie, že mnohí majitelia odhlasovali svojich psov z daňovej povinnosti v meste a prihlasovali ich v okolitých obciach. Za tento rok sa v Prešove vybralo na dani za psa zhruba 85.000 eur.

Schválené VZN obsahuje aj úplné oslobodenie od platenia dane za psa u ľudí starších ako 70 rokov, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti s mladšou osobou. Za psa nemusia platiť ani osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie od dane majú tiež služobné psy. Na jeden rok budú oslobodení od platenia poplatku za psa aj občania, ktorí si zoberú psa z útulku zvierat alebo karanténnej stanice na území Prešova.

Mesto prehodnotilo aj situáciu, ktorá nastala v minulých rokoch, keď klesol počet letného sedenia a terás na Hlavnej ulici, a navrhlo znížiť daň v centre mesta. Poslanci podporili tento návrh a schválili od budúceho roka sadzbu desať centov za štvorcový meter na deň oproti súčasným 33 centom.

Na základe novely zákona poslanci dali do súladu s týmito zmenami aj VZN mesta, v ktorom sa precizuje predmet dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží a stavbách hromadných garáží umiestnených pod zemou. Poslanci podporili rovnakú sadzbu dane pri všetkých druhoch stavieb garáží.

TASR