Pre záchranárov – kynológov otvorili v Žiline centrum odborného vzdelávania

0 2163
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline otvorila Centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - kynológii. Na snímke účastníci so svojimi štvornohými miláčikmi počas nultého ročníka Medziškolskej súťaže v kynológií o putovný pohár riaditeľa SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline 19. októbra 2015.

Žilina – Centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní – kynológii, ktoré otvorili v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, vytvára priestor na výchovu ľudí v oblasti záchranárskych zložiek. Po otvorení centra to povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár.

„Či už je to v Horskej záchrannej službe, alebo v polícii. Rovnako je dnes na vzostupe oblasť canisterapie, ktorú už využívajú aj naše domovy sociálnych služieb. Táto terapia pomáha ľuďom s rôznymi hendikepmi, fyzickými, pohybovými, znova sa rozhýbať, a to je veľmi potrebné. Škola splnila všetky kritériá a budem rád, keď si certifikuje odbory a kurzy predovšetkým pre ľudí, ktorí budú mať záujem sa v tejto oblasti vzdelávať v rámci takzvaného celoživotného vzdelávania,“ povedal Blanár.

Riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline Ľubomír Schvarc doplnil, že centrum odborného vzdelávania je nadštandardnou aktivitou každej školy. „Ponúka možnosti praktických cvičení alebo výcviku priamo v tomto areáli. Nemusíme ísť k zamestnávateľovi a môžeme tu veľmi dobre spojiť napríklad časť teoretického vyučovania s praktickou ukážkou. Navyše využívame centrum aj na praktické ukážky pre žiakov základných škôl. Čo je aj určitá reklama, aby k nám prišli študovať. A samozrejme, využívame aj spoluprácu s občianskym združením K7 psovodi – záchranári Slovenskej republiky, ktoré robí akreditované kurzy,“ uviedol Schvarc.

Pripomenul, že v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na kynológiu má škola v každom ročníku jednu triedu, pričom spolu je to 120 žiakov. „Kynológia je odbor pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem pracovať vo výcviku psov. S tým, že to nie je len samotný výcvik psov. Môžu pracovať ako majitelia plemenných staníc psov, môžu pracovať v canisterapii, čo je liečebná metóda pre hendikepované deti. Môžu pracovať ako živnostníci – mať svoje predajne krmív, pomôcok pre psíkov, môžu pracovať v štátnej a verejnej službe, v polícii, v ozbrojených silách. Čiže, tento odbor by ich mal pripraviť na všetky tieto činnosti a mali by sa potom v živote uplatniť,“ zdôraznil riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Predseda ŽSK doplnil, že ešte predtým vznikom centra odborného vzdelávania škola získala z eurofondov finančné prostriedky vo výške 130.000 eur, pričom ŽSK spolufinancoval päť percent. „Vybavila si kompletne učebne, urobila si kynologické cvičisko. Dnes môžeme povedať, že škola je naozaj vybavená na to, aby mohla robiť v odbore kynológie najkvalitnejšiu prácu. To bola jedna z podmienok, aby školu schválila pre odborné vzdelávanie krajská rada, ktorá prísne posudzuje všetky tieto kritériá,“ dodal Blanár.

Tu bude player


Odborným garantom centra odborného vzdelávania kynológie je občianske združenie K7 psovodi – záchranári Slovenskej republiky. Podľa jeho predsedu predstavenstva Petra Bátoryho pôsobia pri škole od roku 2012. „Vybudovali sme tu cvičisko, kynologickú predajňu. Chodíme so študentmi na workshopy, kde ich učíme vodnú záchranu, lavínové závaly, vyhľadávanie nezvestných osôb, či už v lesnatých terénoch, alebo v ruinách zbúraných budov, pachové práce so psom. Tu si de facto ako záchranári už pripravujeme budúcich členov. Najlepších z nich vyberieme a niektorí z nich sú u nás už ako riadni členovia,“ uzatvoril Bátory.